Kultura
Poezja na rehabilitacji

Poezja na rehabilitacji

Na Odziale Rehabilitacyjnym tutejszego szpitala odbywają się wieczorki poetyckie, organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej. Ostatni poświęcony był Stefanowi Sidorukowi.

Jego utwory recytowali: Teresa Ciodyk, Grażyna Rawicka i Jan Niemierko-Masiukiewicz, a ze specjalnie na tę okazję przygotowanymi pieśniami wystąpili Jadwiga i Ryszard Granicowie. Wykonawców oklaskiwała liczna grupa słuchaczy: zaproszonych gości, pacjentów oraz personelu medycznego. W trakcie spotkania poeci z STKN rozdawali uczestnikom tomiki „Poezji Nadbużańskich”.

S. Sidoruk to poeta ludowy, malarz, korzenioplastyk, działacz społeczny i animator kultury. Urodził się w 1919 r. we wsi Stawki, gdzie mieszka do dziś. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz do włodawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego. Za wieloletnią działalność społeczną i autorską był już wielokrotnie odznaczany, m.in. Nagrodą i Medalem im. Oskara Kolberga. Jego utwory zamieszczane były w: „Chłopskiej drodze”, „Kurierze Lubelskim”, „Kamieniach” oraz „Towarzystwie Sztuk Pięknych” Towarzystwa Ludoznawczego. Wydał tomiki: „Nadbużańskie opowieści”, „Pod sokorzyną, pod jesionami”, „Wiersze wybrane”, „Chleb nowej dojrzałości”, „Nad Bugom” (edycja w języku ukraińskim) oraz „Szerszenie na żer wychodzą nocą”.

Andrzej Dynkiewicz