Rozmaitości
Pokaż się!

Pokaż się!

Osoby prowadzące na terenie województwa lubelskiego działalność agroturystyczną mogą spróbować swoich sił w konkursie na najciekawszą ofertę.

Udział w zmaganiach to doskonała okazja do promocji swojego gospodarstwa agroturystycznego i prezentacji oferty. Chętni mogą wystartować w kategoriach: na najciekawszą ofertę gospodarstwa agroturystycznego, gospodarstwa gościnnego oraz na najbardziej innowacyjny produkt turystyki wiejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2013 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie gospodarstwa lub produktu przez jego właściciela lub Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz jego oddziały, stowarzyszenia agroturystyczne lub inne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju wsi, urzędy gmin, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, ośrodki kultury i biblioteki.

Organizatorem konkursu jest departament rolnictwa i środowiska lubelskiego urzędu marszałkowskiego, a współorganizatorami: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych w Nałęczowie. Szczegółowych informacji udziela Aneta Popek z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – tel. (81) 44 16 722. 


3 PYTANIA

Aneta Popek – Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Kto będzie oceniał uczestników konkursu?

Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona komisja złożona z przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych,  Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz lokalnych mediów. W każdej kategorii konkursowej ocena ofert nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy etap to ocena formalna i merytoryczna ofert konkursowych, natomiast drugi obejmie wizytację zakwalifikowanych gospodarstw.

Co będzie brane pod uwagę?

Na ocenę zgłoszonego podmiotu będą miały wpływ przede wszystkim zakres oferty (programu pobytowego) gospodarstwa oraz jakość proponowanych usług. Znaczącym czynnikiem dla komisji konkursowej stanie się również innowacyjność oferty oraz wpływ gospodarstwa na podniesienie jakości i konkurencyjności usług turystycznych w gminie i regionie.

O co powalczą finaliści?

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w trzech kategoriach: na najciekawszą ofertę gospodarstwa agroturystycznego, na najciekawszą ofertę gospodarstwa gościnnego, na najbardziej innowacyjny produkt turystyki wiejskiej.

Dodatkową formą wyróżnienia będzie promocja nagrodzonych gospodarstw agroturystycznych w ramach działań promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych w Nałęczowie w roku 2014.

JAG