Aktualności
Pokaż, że pracujesz bezpiecznie!

Pokaż, że pracujesz bezpiecznie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny zaprasza gospodarzy z całego kraju do udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Inicjatywa, nad którą honorowy patronat sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, skierowana jest do właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych (dużych i małych, o dowolnym profilu produkcji), z których przynajmniej jedna osoba objęta jest ubezpieczeniem społecznym rolników.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 r., we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cel? Zmniejszanie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników, poprzez promocję zasad ochrony zdrowia i życia w pracy na wsi. Jak informuje KRUS, w 18 dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tys. gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. W ubiegłym roku zwycięzca odebrał ciągnik rolniczy o mocy 55 KM! Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 22 kwietnia. Szczegóły na stronie www.krus.gov.pl.

Warto powalczyć o cenne nagrody. Uczestnicząc w rywalizacji, rolnicy mają również okazję do zaprezentowania na arenie krajowej swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych oraz poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. W ich skład wchodzą m.in. specjaliści z zakresu bhp, reprezentanci ARiMR, PIP, straży pożarnej oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim. Podczas eliminacji członkowie komisji sprawdzą, czy w danym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Siedlisko gospodarstwa rolnego to miejsce, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z powodu nierównych, nieutwardzonych, śliskich nawierzchni i ciągów komunikacyjnych, bałaganu, braku odprowadzenia wód opadowych i niewłaściwego oświetlenia. Wady konstrukcyjne budynków, ich zły stan techniczny, niedostosowanie do profilu prowadzonej produkcji oraz niesprawna instalacja elektryczna, mogą być przyczyną wypadków – np. w zabudowaniach inwentarskich. Wyeliminowanie wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych twoich oraz twoich bliskich!

Iwona Zduniak-Urban