Kultura
Źródło: AD
Źródło: AD

Pokazali się światu

W zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku XI Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych uczestniczyło sześć zespołów z powiatu włodawskiego.

Do rywalizacji przystąpił zespół obrzędowy z GOK-u w Hańsku z widowiskiem pt. „Oborywanie kozy na dworskim”, „Seniorzy” z Urszulina z inscenizacją pt. „Wszystkich Świętych i Zaduszki”, „Wesołe sąsiadki” z Kołacz, które przedstawiły „Kiszenie kapusty”, „Wyrykowiacy” z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach z widowiskiem pt. „Wynoczki Mani”, „Załuczanki” z Załucza Starego z przedstawieniem pt. „Swaty przy grochowinie” oraz „Kresowianki” z Włodawy z „Wieczorkami u kumy”.

Po długiej debacie komisja konkursowa w składzie: Andrzej Sar, Bogumiła Nowicka i Danuta Głouszek przyznała wszystkim grupom równorzędne nagrody pieniężne, a zespół obrzędowy z GOK-u w Hańsku nominowała do Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, który odbędzie się w lutym 2010 r. w Tarnogrodzie.

W przerwach pomiędzy widowiskami konkursowymi zaprezentowali się: „Wrzos” z Włodawy, „Seniorki” z Domu Kultury w Dubecznie, kapela „Hańszczanie” oraz Edmund Brożek, Józef Łapiński i Jan Drejewicz.

Tegoroczny przegląd cieszył się dużą oglądalnością, zarówno wśród publiczności zgromadzonej w GOK-u, która wypełniła po brzegi salę widowiskową, jak i internautów (tą drogą śledziło go łącznie 1108 osób, w tym m.in.: 763 z Polski i 78 z Wielkiej Brytanii).

Andrzej Dynkiewicz