Diecezja
Źródło: MK
Źródło: MK

Pokazuje nam męstwo w walce o dobro

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana, który nie odpowiadał złem za zło, ale zło dobrem zwyciężał, zostały 30 października wprowadzone uroczyście do kościoła pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim. Wierni po raz pierwszy mogli oddać cześć błogosławionemu poprzez modlitwę i ucałowanie relikwii.

Wraz z proboszczem parafii ks. Henrykiem Ochem uroczystą Eucharystię koncelebrował pochodzący z Radzynia ks. kan. Zygmunt Niewęgłowski, obecnie proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie. On też ofiarował relikwiarz, w którym umieszczone zostały relikwie ks. Jerzego.

– Ks. Jerzy Popiełuszko pokazuje nam męstwo w walce o dobro, o wiarę, o zasady – podkreślał w kazaniu ks. Z. Niewęgłowski. Kaznodzieja zachęcał jednocześnie parafian, by gromadzili się w swoim kościele na Mszy św. za ojczyznę, sprawowanej tutaj dziesiątego dnia każdego miesiąca. – Modlitwa za Polskę to dobra inwestycja w jej przyszłość – wskazywał. Po Liturgii odmówiono Litanię do bł. ks. J. Popiełuszki; wierni mogli też ucałować relikwie kapłana. Na pamiątkę wydarzenia ks. Zygmunt otrzymał obraz błogosławionego ks. Jerzego.

Msze św. w intencji ojczyzny sprawowane są w radzyńskim kościele św. Anny od 2013 r. – dziesiątego dnia każdego miesiąca Teraz towarzyszyć im będzie szczególna modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego kapłana męczennika, połączona z uczczeniem jego relikwii.

Małgorzata Kołodziejczyk