Kultura
Pokłosie warsztatów

Pokłosie warsztatów

Ponad 60 osób uczestniczyło w uroczystym otwarciu Międzynarodowej Wystawy Malarskiej, które odbyło się 9 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

Otwarcia dokonali: Jerzy Wąsowski – burmistrz miasta i gminy, Beata Prokurat – zastępca dyrektora M-GOK, Beata Zdrodowska z Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach oraz Mirosław Zdrodowski – artysta-malarz, którego jeden z obrazów znajduje się na wystawie.

Prezentowane dzieła są wynikiem pracy artystów podczas międzynarodowych plenerów malarskich, organizowanych przez DPT „Reymontówka” od 13 lat. Część z nich pochodzi ze zbiorów Fundacji „Pomost” im. Jacka Gołębiewskiego, których „Reymontówka” jest właścicielem. – Do udziału w plenerach zapraszani są wybitni malarze z Europy, Azji i Ameryki. Wystawa w ośrodku kultury w Mordach stanowi drobną część bogatej kolekcji zbiorów malarstwa współczesnego naszej placówki. Kolekcja ta mogła powstać dzięki temu, że zgodnie z regulaminem plenerów każdy z uczestniczących malarzy przekazuje po jednej pracy DPT „Reymontówka” – powiedziała B. Zdrodowska.

Obrazy składające się na wystawę to swoisty przegląd stylów, począwszy od awangardowych, które oferują zwiedzającym artystyczny eksperyment, po realistyczne. Wśród 20 dzieł malarskich znajdują się prace artystów polskich (Ryszard Patzer, Maria Dziopak, Andrzej Guttfeld, Krystyna Olchawa, Mirosław Zdrodowski, Mikołaj Buszczyk, Janusz Lewandowski, Paweł Olchawa), litewskich (Valentinas Ajauskas, Aleksandras Vozbinas), łotewskich (Ilona Gonsowska), białoruskich (Oksana Gajdukowicz, Mikołaj Buszczyk, Piotr Świętochowski, Eleonora Bubaszkina), słowackich (Mirosław Bucher) i tureckich (Yasar Calli).

Wystawę można oglądać w sali teatralnej M-GOK-u do 15 listopada.

KL