< Powrót
Biblia „po katolicku”

Biblia „po katolicku”


„Żyjemy w czasach synkretyzmu i pomieszania pojęć – także w dziedzinie religii i wiary. Czym jest religia, a czym duchowość? Czym jest wiara chrześcijańska? Co ją karmi i rozwija?” – pyta we wstępie do nowej książki Zatwardnickiego pt. „Biblia po katolicku” Radosław Broniek OP.

Duchowa lektura, którą autor poleca zarówno laikom, jak i teologom, jest zaproszeniem do uważnego i cierpliwego rozczytywania się w Piśmie Świętym na co dzień.

Ale nie tylko…

Seria wydawnicza „Pszenica i kąkol”, w ramach której ukazała się książka, dotyczy powiązań między teologią, duchowością a praktyką życia chrześcijańskiego. W „Biblii po katolicku” S. Zatwardnicki opisuje jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię. Daje też odpowiedź na pytanie, dlaczego nie możemy zgodzić się z protestanckim aksjomatem „tylko Pismo”. W rekomendacji ks. prof. Janusz Bujak poleca tę książkę wszystkim, którzy chcieliby znaleźć odpowiedź na pytanie, czym różnią się katolicy i protestanci w sposobie rozumienia Pisma Świętego. S. Zatwardnicki wyjaśnia, dlaczego Pismo i Tradycja są w katolicyzmie nierozerwalnie związane. Podkreśla zarazem, że czytanie i interpretowanie Biblii winno odbywać się w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego.

 

Sławomir Zatwardnicki, Biblia po katolicku, wydawnictwo W drodze, Poznań 2023.