< Powrót
Centralna Dyspozycja Mocy PGE Dystrybucja

Centralna Dyspozycja Mocy PGE Dystrybucja


W Lublinie trwają intensywne prace budowlane, których zwieńczeniem będzie nowoczesny budynek Centralnej Dyspozycji Mocy (CDM) PGE Dystrybucja. CDM to główny punkt zarządzania pracą systemu energetycznego. Inwestycja podniesie niezawodność dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców. Szacowany koszt realizacji inwestycji to 34 mln zł.

     

Wdrożenie inicjatywy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja zapewni jednolite standardy w zakresie prac planistycznych, programowania i prowadzenia ruchu całej sieci wysokich napięć (WN) w spółce. CDM pozwoli na większą koordynację pracy służb ruchu i w szczególności sprawną i efektywną reakcję na zdarzenia występujące w sieci wysokiego napięcia, co w rezultacie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Nowoczesny budynek CDM, jaki powstanie na terenie siedziby centrali spółki w Lublinie, będzie przystosowany do realizacji zadań związanych z zarządzaniem siecią 110 kV. Już na etapie projektu skoncentrowano się na uwzględnieniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak niezależne systemy zasilania, redundantne systemy zasilania bezprzerwowego, pełny zestaw instalacji niskonapięciowych czy ścianę graficzną wraz z procesorem obrazu. W fazie projektowania budynku uwzględniono także niezależne rozwiązania komunikacyjne. Nowoczesne, ponadwymiarowe zabezpieczenia teleinformatyczne wpłyną na pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, a także pozwolą na szczegółową kontrolę pracy sieci dystrybucyjnej. Zastosowane rozwiązania pozwolą na nieprzerwane monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym i poprawne ich funkcjonowanie.

Prace budowlane realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Na tym etapie trwają roboty ziemne i konstrukcyjne. Powstała już konstrukcja budynku na poziomie -1 i kontynuowane są prace na poziomie parteru.

Wdrożenie inicjatywy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja zapewni jednolite standardy w zakresie prac planistycznych, programowania i prowadzenia ruchu całej sieci WN w spółce. CDM pozwoli na większą koordynację pracy służb ruchu i w szczególności sprawną i efektywną reakcję na zdarzenia występujące w sieci WN, co w rezultacie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej.

CDM przyczyni się także do zapewnienia aktywnego zarządzania systemem dystrybucyjnym w zakresie infrastruktury sieciowej oraz potencjału użytkowników na płaszczyźnie technicznej i organizacyjnej, wykorzystującego możliwości integracji odnawialnych źródeł energii OZE, zapewniając optymalizację miksu energetycznego.