Historia
Polityczne wybory

Polityczne wybory

Staraniem Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ukazała się książka historyka, pracownika radzyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie - Szczepana Korulczyka: Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989 -2009.

Po tę książkę warto sięgnąć szczególnie dziś, gdy za nami niedawne wybory prezydenckie i parlamentarne. Nie zaglądając do dokumentów, odnajdziemy w niej bowiem odpowiedź na pytanie, jak w ostatnim czasie głosowali mieszkańcy Radzynia.

Jak podkreśla autor, do zajęcia się tym tematem namówił go dr Dariusz Magier, historyk, wykładowca akademicki i dyrektor Archiwum Państwowego w Radzyniu, który niejednokrotnie podejmował w swoich pracach zagadnienia związane z lokalną historią. – Szukałem ciekawego tematu do pracy naukowej i podjęcie, zasugerowanej przez D. Magiera, analizy wyborów politycznych mieszkańców mojego rodzinnego miasta wydało mi się interesujące – podkreśla autor. W trwających prawie rok przygotowaniach książki opierał się na aktach komisji wyborczych, zgromadzonych w radzyńskim Oddziale Archiwum Państwowego. – To była zasadnicza podstawa mojej pracy – zwraca uwagę i dodaje, iż sięgał także po dostępne akty prawne z „Monitora Polskiego”  i „Dziennika Ustaw”. – Skorzystałem też z dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym urzędu miasta – podkreśla S. Korulczyk. Szczegółowo zostały przeanalizowane wszystkie, na przestrzeni 20 lat (1989-2009), rodzaje wyborów: parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, do Parlamentu Europejskiego, a także zarządzane w tym czasie referenda. Pytany, czy w trakcie żmudnej analizy dokumentów trafił na coś, co szczególnie przykuło jego uwagę, S. Korulczyk podkreśla, że nie napotkał na jakiś zwracający uwagę fakt, a raczej na szereg ciekawych obserwacji i zdarzeń. Ich część została ujęta w zestawienia tabelaryczne i poparta wyliczeniami, co daje odbiorcy czytelny obraz rzeczywistości wyborczej w poszczególnych latach. Uzupełniają je zdjęcia plakatów i ulotek wyborczych, a także bogata bibliografia i indeks nazwisk, służące m.in. tym historykom, którzy chcieliby się wgłębić szerzej w tematykę, podchodząc do niej z różnych punktów widzenia. Analiza historyczna pozwoliła na wysunięcie wniosków. – Jest pewna prawidłowość, widoczna przez cały badany okres – zwraca uwagę autor. – Mieszkańcy starszej, północnej części miasta byli bardziej skłonni głosować na prawicę. Natomiast mieszkańcy południowej części Radzynia, nowych osiedli chętniej oddawali głosy na kandydatów i ugrupowania lewicowe. Drugą, dającą się zauważyć prawidłowością jest to, iż mieszkańcy Radzynia chętnie głosowali w wyborach parlamentarnych na kandydatów pochodzących z miasta – podsumowuje S. Korulczyk.
Książkę można nabyć w radzyńskich księgarniach lub drogą wysyłkową poprzez stronę: www.rasil.home.pl. Patronat medialny nad książką objęło „Echo Katolickie”.
Małgorzata Kołodziejczyk

Szczepan Korulczyk, Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989- 2009, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2015.


Moim zdaniem

Dariusz Magier – dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim

Od kilku lat nurtowało mnie pytanie, czy w Radzyniu można wyróżnić dzielnice różnych preferencji wyborców. Czy np. jest tak, że dana dzielnica głosuje z reguły bardziej prawicowo, a druga bardziej lewicowo? W Archiwum Państwowym mamy materiały dotyczące wyników wyborów z poszczególnych obwodów. Pomyślałem, że przy okazji okrągłej rocznicy 20-lecia wyborów, wykorzystując znajdujące się u nas akta z Krajowego Biura Wyborczego, można tę sprawę zbadać. Przygotowanie takiej pracy zaproponowałem młodemu historykowi Szczepanowi Korulczykowi. Mogę powiedzieć, że to mu się udało i potwierdziło moje przypuszczenia.
Na pewno jest to praca naukowa i historyczna. Autorowi udało się zamieścić syntezę różnego typu wyborów odbywających się w latach 1989-2009. Czytelnik może sprawdzić, jak się układały głosowania na przestrzeni tego okresu, bez wycinkowego śledzenia informacji. Ma to w jednym kompendium; m.in. informacje o tym, kto uczestniczył w wyborach, jak układały się oddane głosy. Okazało się, że w Radzyniu wyniki wyborów wyglądają podobnie jak na mapie ogólnopolskiej. Północ miasta, radzynianie mieszkający tu z dziada pradziada, głosuje zawsze bardziej prawicowo. Natomiast południe, tzw. blokowisko skupiające osiedla Bulwary i Zabielska, wykazuje przy głosowaniach tendencje lewicowe. Ta skłonność odzwierciedla sytuację ogólnopolską: wschód Polski, czyli ludzie, którzy są na swoim od wieków, głosuje bardziej prawicowo niż zachód, gdzie ludność została przesiedlona, czyli zmieniona została nieco ich tożsamość. Potwierdzenie tej tendencji mamy w naszym mieście.

KONKURS
Dla naszych czytelników mamy do rozdania pięć egzemplarzy książki „Wybory polityczne mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989-2009”. Aby wziąć udział w losowaniu, należy wypełnić kupon zamieszczony w papierowym wydaniu tygodnika i przesłać go na adres: „Echo Katolickie”, ul. Bp. Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce. Życzymy powodzenia!

Małgorzata Kołodziejczyk