Rozmaitości
Źródło: MK
Źródło: MK

Położna – piękny zawód!

Collegium Mazovia jako jedyna niepubliczna uczelnia wyższa w Polsce otrzymała uprawnienia do kształcenia na kierunku położnictwo. To już czwarty obok ratownictwa medycznego, fizjoterapii i pielęgniarstwa kierunek, który można studiować na siedleckiej uczelni.

- Uruchomienie położnictwa było podyktowane po pierwsze, potrzebami rynku, po drugie, potrzebami zgłaszanymi przez samo środowisko. Dostaliśmy listy popierające działania uczelni od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regionu siedleckiego, ale także od dyrektorów podmiotów leczniczych - mówiła dr Bożena Piechowicz, rektor Collegium Mazovia, 13 lipca podczas konferencji prasowej. Studia będą trwały sześć semestrów w systemie studiów stacjonarnych dziennych i siedem w systemie studiów weekendowych. Uczelnia utworzyła także studia niestacjonarne, tzw. pomostowe, dla dyplomowanych położnych, które są absolwentami medycznych szkół zawodowych chcącymi podwyższyć swoje kwalifikacje.

Na studiach stacjonarnych planowane są 24 miejsca, zaś na weekendowych – 30. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą przeprowadzane w siedleckim szpitalu wojewódzkim, z którym uczelnia współpracuje od dziesięciu lat, zaś zajęcia teoretyczne na terenie uczelni, m.in. w Centrum Symulacji Medycznych, które powstaje, a zostanie uruchomione wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

 

Nowoczesne kształcenie

Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego, podkreślił, że „obecnie zmienia się filozofia opieki nad kobietą ciężarną, która zmierza w kierunku, aby maksymalnie ograniczyć rolę lekarza, a przełożyć rolę opieki na położne. Dlatego bardzo dobrze, że będziemy mieli w mieście szkołę, która będzie kształciła położne w takiej nowoczesnej formule, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jak Centrum Symulacji Medycznej i nowych technik opieki nad kobietą ciężarną”.

W ramach porozumienia pomiędzy szpitalem a uczelnią odpowiedzialną z ramienia szpitala za nadzór nad kształceniem praktycznym została Anna Garucka, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki. – Dysponujemy bardzo dobrą bazą lokalową, mamy nowoczesny sprzęt, nowoczesne pomieszczenia czyli całą infrastrukturę, która dotyczy wykonywanych świadczeń i umożliwia kształcenie praktyczne, zarówno w zawodach pielęgniarki, jak i położnej. Dysponujemy też kadrą z wyższym wykształceniem, która jest niezbędna, aby opiekować się studentami kierunków medycznych. Zapotrzebowanie w zawodach medycznych jest ogromne. – Obserwujemy wzrost przyjętych porodów i brakuje nam położnych – zaznaczył M. Kulicki. – Niedawno zatrudniliśmy pięć położnych, a moglibyśmy zatrudnić pięć kolejnych – dodała A. Garucka.

 

Powiększona kadra

Otwarcie nowego kierunku łączy się również ze wzmocnieniem i powiększenia dotychczasowej kadry medycznej CM. Na kierunku położnictwo zostało zatrudnionych dwóch profesorów ginekologów, dodatkowo od października dołączy dwóch kolejnych, trzy położne i cztery panie magister, które będą prowadziły zajęcia ze studentami. Za organizację nowego kierunku odpowiada dr Patrycja Soszyńska-Zielińska, położna. – To bardzo piękny zawód. Uczestniczymy w cudzie narodzin, ale również ponosimy odpowiedzialność za dwa życia: matki i dziecka – podkreśliła dr P. Soszyńska-Zielińska. Nabór studentów już trwa.

Monika Król