Kultura
Polskie Termopile

Polskie Termopile

3 lutego polscy kosynierzy przeprowadzą atak na rosyjskie armaty. To wydarzenie upamiętni 145. rocznicę bitwy pod Węgrowem, jednej z najważniejszych walk Powstania Styczniowego.

Co roku węgrowianie wspominają poległych powstańców. W tym roku postanowili uczcić ich w sposób wyjątkowy. Inscenizacja fragmentów słynnej bitwy, która rozegrała się u granic miasta w 1863 r. odbędzie się w Węgrowie po raz pierwszy. Autorami scenariusza imprezy są Roman Postek i Łukasz Gołoś, realizatorzy turniejów rycerskich na Zamku w Liwie.

Obchody okrągłej rocznicy powstańczego zrywu rozpoczną się już 1 lutego. Tego dnia o 13.00 odbędzie się sesja historyczna poświęcona bitwie pod Węgrowem. Dzień później złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym starcie. Pomnik powstańców znajduje się przy drodze Siedlce-Węgrów w miejscu bitwy, w odległości około 2 km od węgrowskiego Rynku. 2 lutego zostanie również otwarta, w Domu Gdańskim, wystawa „Polskie Termopile”. Nazwa nawiązuje do wiersza Cypriana Kamila Norwida, który bohaterstwo węgrowskich kosynierów przyrównał właśnie do tego wydarzenia.

Kulminacją obchodów będzie inscenizacja węgrowskiej bitwy, która odbędzie się w niedzielę, 3 lutego, na Rynku Mariackim. Wezmą w niej udział historyczne grup rekonstrukcyjne oraz młodzież z węgrowskich szkół. Przedsięwzięcie rozpocznie się o 11.30 prezentacją oddziałów powstańczych. W samo południe odprawiona zostanie Msza św. w węgrowskiej Bazylice. Po nabożeństwie nastąpi pożegnanie powstańców przez mieszkańców miasta. Po nim odbędzie się legendarny szturm kosynierów na rosyjskie armaty.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Urząd Marszałkowski również współfinansuje inscenizację. Współorganizatorem imprezy jest też Samorząd Powiatu Węgrowskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło „Echo Katolickie”.


3 PYTANIA

Dorota Skrzypek, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Węgrowie

Skąd pomysł na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia?

Nasze działania zmierzają ku większej promocji miasta i regionu. Stąd pomysły na organizowanie imprez, które ściągałyby jak najwięcej turystów.

Kto weźmie udział w samej bitwie?

W oddziały rekonstrukcyjne będzie zaangażowana nasza młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przygotowania trwają już od 2 miesięcy. Uczniowie przygotowują stroje, będą brali udział jako statyści. Liczymy na zaangażowanie całej społeczności lokalnej.

Gdzie odbędzie się inscenizacja?

Będzie ona miało miejsce na węgrowskim Rynku, aczkolwiek wszyscy dobrze wiedzą, że sama bitwa miała miejsce pod Węgrowem. Jednak ze względu na nieobliczalność aury przenieśliśmy całe zdarzenie na Rynek, aby nabrało ono formę widowiska.

Kinga Ochnio