Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze…

Tematy rozważań przypisane kolejnym nowennowym dniom skupiają się wokół hasła: „Ze św. Józefem wkraczamy na drogę nawrócenia, odczytując na nowo kod Bożych drogowskazów zawartych w Dekalogu”. Do udziału w uroczystościach ku czci „najlepszego Opiekuna” zaprasza ksiądz proboszcz wraz z parafianami.

Motto towarzyszące tegorocznej nowennie nawiązuje do obchodzonego w Kościele roku duszpasterskiego pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. - Zgodnie z wezwaniem będziemy odkrywać wraz z patronem - św. Józefem drogowskazy ukierunkowujące nas na drogę umocnienia i nawrócenia - tłumaczy ks. Jacek Nazaruk, proboszcz parafii Szpaki.

Pytany, czy otaczany kultem święty jest patronem aktualnym na nasze czasy, kapłan nie ma wątpliwości: – „Ze św. Józefem żyje się łatwiej, a na pewno piękniej!”. Urzekły mnie te słowa – podkreśla, przywołując zdanie wcześniejszego proboszcza tutejszej wspólnoty ks. Krzysztofa Stepczuka.

– Współczesny świat zdominował chaos. Człowiek odbiera sprzeczne informacje mające za zadanie zabałaganić jego myślenie i wartościowanie. Jak nie pogubić się na drodze ku Bogu? Podpowiedzią służy nam Dekalog. Rozważania dotyczące kolejnych przykazań będą osadzone w kontekście naszej rzeczywistości, sukcesów i porażek, z jakimi zmagamy się na co dzień – wyjaśnia ks. J. Nazaruk z uwagą, iż święty patron staje się dla nas, współcześnie żyjących, wciąż obowiązującym wzorem zawierzenia. – Umiał słuchać i potrafił być posłusznym. Jego prawość budowana była na bezwzględnym posłuszeństwie Panu Bogu. Nie kalkulował, czy podoła… Zawsze wiernie trwał i ufał – podkreśla ksiądz proboszcz. I zaprasza!

Przez pośrednictwo patrona

Nabożeństwa nowennowe przed uroczystością św. Józefa rozpoczną się tradycyjnie 10 marca. Począwszy od wtorkowego wieczoru, parafianie wraz z pielgrzymami gromadzić się będą na wspólnej modlitwie za przyczyną Oblubieńca NMP o 19.30. Celebracji uroczystej sumy odpustowej w czwartek, 19 marca, przewodniczyć ma biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Zachęcie do uczestnictwa w nowennie towarzyszy apel księdza proboszcza o przesyłanie intencji, które następnie będą odczytywane i zawierzane Panu Bogu przez pośrednictwo świętego patrona. Specjalna „skrzynka intencji” zamieszczona jest na stronie internetowej: www.szpaki.sacro.pl. Prośby o modlitwę można zgłaszać także listownie, pisząc na adres: Parafia MB Częstochowskiej, Stare Szpaki 26, 08-205 Kornica, bądź telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 83-358-76-52.

Do wiernych, którzy z różnych powodów nie będą mogli przybyć do Szpaków, by na miejscu uczestniczyć w modlitwie nowennowej, kierowane jest zaproszenie o duchową łączność za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie. Zwieńczeniem transmisji z każdego dnia będzie Apel Jasnogórski o 21.00.

Św. Józef nie zawiedzie!

„Pomnij o najczystszy Oblubieńcze Maryi, a mój najlepszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający twej opieki…” – częstotliwość, z jaką przed figurą św. Józefa wypowiadany jest tekst nawiązującego do modlitwy św. Bernarda zawierzenia świadczy o wielkiej ufności wiernych we wstawiennictwo przemożnego orędownika. Potwierdzeniem jego skuteczności są natomiast liczne świadectwa wysłuchanych próśb: nawróceń z drogi uzależnień, otrzymanego daru rodzicielstwa, pracy, błogosławieństwa…

Szerzony w Szpakach, a wykraczający daleko poza ramy diecezji kult św. Józefa to także owoc wielkiego zaangażowania i świadectw synowskiego przywiązania do patrona kolejnych duszpasterzy stojących na czele wspólnoty: śp. ks. kan. Karola Harazina, śp. ks. Sylwestra Ługowskiego, ks. Krzysztofa Stepczuka i obecnego proboszcza – ks. J. Nazaruka.

Wszystkie rodziny w parafii zostały powierzone opiece patrona, a każda środa tygodnia staje się dniem tym szczególniejszej modlitwy za jego pośrednictwem. „My bez św. Józefa w Szpakach nie umielibyśmy już żyć!” – deklarują parafianie, a kolejni proboszczowie podkreślają, że to właśnie miejscowi ludzie stają się ich nauczycielami na drodze zawierzenia Bogu za przyczyną Oblubieńca Matki Bożej.

Ufni słowom pieśni „Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna”, wierni ze Szpaków powierzyli mu też zainicjowane przed rokiem dzieło rozbudowy swojego kościoła. Zgodnie potwierdzają, że nie muszą martwić się o powodzenie prac. „Św. Józef nie zawiedzie!”. Trzeba mu tylko zaufać!


PROGRAM NOWENNY

 

I dzień nowenny – 10 marca (wtorek)

ks. prałat Stanisław Grabowiecki – dziekan dekanatu janowskiego; ks. Zbigniew Karwowski – proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Rokitnie: „Ze św. Józefem wkraczamy na drogę nawrócenia, odczytując na nowo kod Bożych drogowskazów zawartych w Dekalogu”.

II dzień nowenny – 11 marca (środa)

o. dr Mieczysław Łacek OSPPE – Leśna Podlaska: „Bóg jest Jedyny, zatem «Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie»” (Wj 20,3).

III dzień nowenny – 12 marca (czwartek)

ks. dr Jacek Sereda – diecezjalny duszpasterz rodzin: „Bóg jest po trzykroć święty, dlatego «Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy»” (Wj 20,7).

IV dzień nowenny – 13 marca (piątek)

ks. Adam Pietrusik – diecezjalny asystent KSM: „Bóg, stwarzając świat, siódmego dnia odpoczął. Zarezerwował ten dzień dla siebie i pobłogosławił go, dlatego «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił»” (Wj 20,8).

V dzień nowenny – 14 marca (sobota)

ks. Paweł Siedlanowski – dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach: „Warunkiem otrzymania Bożego błogosławieństwa jest szacunek wobec rodziców, dlatego «Czcij ojca twego i matkę twoją»” (Wj 20,12).

VI dzień nowenny – 15 marca (niedziela)

ks. Krzysztof Wałek – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku: „Życie jest święte, dlatego «Nie zabijaj» (Wj 20,13), nie próbuj zajmować miejsca Stwórcy, manipulując życiem i wyznaczając jego granice”.

VII dzień nowenny – 16 marca (poniedziałek)

ks. ppłk Wiesław Kondraciuk – kapelan straży granicznej w Białymstoku: „Tylko miłość czysta i bez skazy, będąca codziennym składaniem daru z siebie, jest piękna, dlatego «Nie cudzołóż i nie pożądaj żony bliźniego swego»” (Wj 20,14 i 17).

VIII dzień nowenny – 17 marca (wtorek)

ks. Bogusław Mich – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce: „Prawo do posiadania i własności jest podstawowym prawem człowieka, dlatego «Nie kradnij i nie pożądaj żadnej rzeczy», która należy do bliźniego” (Wj 20,15 i 17).

IX dzień nowenny – 18 marca (środa)

ks. kan. Wojciech Hackiewicz – diecezjalny duszpasterz młodzieży: „Prawda czyni nas wolnymi, dlatego «Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek»” (Wj 20,16).

Uroczystość ku czci św. Józefa – 19 marca (czwartek)

Sumie odpustowej o 12.00 przewodniczyć będzie biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Agnieszka Warecka