Aktualności
Pomoc dla repatriantów

Pomoc dla repatriantów

Ponad 160 tys. zł dotacji otrzyma miasto na wydatki związane z planowanym zaproszeniem repatriantów. Porozumienie w tej sprawie podpisali wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

Pozwoli to udostępnić lokal komunalny, w którym zamieszka jedna z rodzin zarejestrowanych w systemie Rodak. System umożliwia dopasowanie ofert gmin i zgłoszeń repatriantów. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa na pomoc dla repatriantów. Lokal z zasobów miasta ma powierzchnię ok. 50 m² i będzie udostępniony umową najmu na czas nieokreślony. Po przybyciu do Polski repatriant i członkowie jego rodziny otrzymują jednorazowo zasiłki – transportowy, na zagospodarowanie i szkolny. Środki te wypłaca starosta.

Repatriantem może zostać osoba, która deklaruje narodowość polską i której co najmniej jedno z rodziców lub dziadków (lub dwoje pradziadków) było narodowości polskiej. Osoba ma również wykazać swój związek z polskością. Po otrzymaniu przyrzeczenia wydania wizy repatriacyjnej od konsula polskiego w kraju zamieszkania, zostaje zarejestrowana w systemie Rodak prowadzonym przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji. W latach 2001-2015 na terenie województwa mazowieckiego osiedliło się 979 repatriantów. 

HAH