Aktualności
Pomoc dla rolników

Pomoc dla rolników

Trudna sytuacja rolników ze wschodniej Polski nie wynika z winy rolników, ani żadnych zaniedbań z ich strony. Rolnicy obecnie nie mogą sprzedać zarówno tuczników do rzeźni, ale również prosiąt i warchlaków.

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

Na podstawie art. 195 ust. 2, w związku z art. 192 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP (MP z 2002 r. nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, nr. 42 poz.556, Nr 66, poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253, Nr 87, poz. 943) składam  interpelację  poselską do Pana  Premiera w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku zablokowania, przez organy rządowe, skupu od nich trzody chlewnej, celem rozwiązania problemu tuczników, których skup został wstrzymany.

Rolnicy, hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu łosickiego, po decyzji z dnia 18.02.2014 r. dotyczącej obszaru zakażonego, zostali pozbawieni możliwości sprzedawania wyhodowanych przez siebie zwierząt, a więc pozbawieni źródła dochodu, a nawet narażeni są na dodatkowe koszty, gdyż muszą dłużej przetrzymywać zwierzęta. Wielu z nich grozi bankructwo.

W dniu 25.02.2014 r. złożyłem interpelację w tej sprawie do Pana Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do dnia dzisiejszego nie słychać aby podjął on w tej sprawie jakiekolwiek działania interwencyjne.

Trudna sytuacja rolników ze wschodniej Polski nie wynika z winy rolników, ani żadnych zaniedbań z ich strony. Rolnicy obecnie nie mogą sprzedać zarówno tuczników do rzeźni, ale również prosiąt i warchlaków. Wydłużające się w czasie trwanie takiej sytuacji grozi zamrożeniem hodowli świń, która będzie bardzo trudna do odtworzenia.

Do dnia dzisiejszego nie został uruchomiony skup interwencyjny ani też nie zostały podjęte żadne inne decyzje przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy też przez rząd, które spowodowałyby rozwiązanie tego już poważnie nabrzmiałego problemu grożącego upadłością wielu gospodarstw rolnych, które w żaden sposób nie przyczyniły się do jego powstania.

Tymczasem w dniu 11.03.2014 r. rolnicy z powiatu łosickiego zajmujący się hodowlą trzody chlewnej z terenu objętego strefą buforową w akcie desperacji zablokowali drogę krajową nr 19 w Łosicach woj. mazowieckie. Rolnicy są na skraju wytrzymałości psychicznej a także bez żadnego zaplecza ekonomicznego. Nie mogą oni od ponad dwóch tygodni sprzedać wychodowanych świń. Tuczniki przerastają, nabierają tkanki tłuszczowej, a nie mięsnej, tracą na wartości. Brak decyzji rządu powoduje akty rozpaczy producentów w postaci blokad. Policja natomiast spisuje wszystkich blokujących, odmówili oni przyjęcia mandatów karnych i policja będzie kierować sprawy do sądów grodzkich.

Panie Premierze,

Uważam, że nie można karać tych ludzi podwójnie, raz, z powodu zaniechań państwa w podjęciu interwencyjnych działań, skazując ich na utratę dorobku kilku pokoleń gdyż grozi im bankructwo, a dwa za działanie w efekcie i akcie rozpaczy, którym jest blokowanie dróg.

Sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji Pana Premiera w związku z biernością w tej sprawie Pana Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przeciwnym razie może dojść do eskalacji protestów oraz skrajnych działań wywołanych stanem rozpaczy zdeterminowanych rolników, których skutki są nieprzewidywane.

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

Czy i jakie kroki podejmie Rząd RP dla rozwiązania problemu braku skupu żywca wieprzowego z terenu objętego strefą buforową oraz pokrycia strat producentów trzody chlewnej wynikających z tej przyczyny? Jeżeli tak to w jakim terminie?

Czy zostanie ogłoszona sytuacja kryzysowa dla producentów trzody chlewnej?

Czy planowany jest odstrzał dzików na terenie naszego kraju?

Czy Rząd planuje interwencyjny skup trzody chlewnej na terenach wschodniej Polski, a jeżeli nie to dlaczego?   

 

Krzysztof  Tchórzewski

Poseł na Sejm RP