Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Pomoc niesiona potrzebującym

Najstarsza polska organizacja humanitarna - Polski Czerwony Krzyż obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Taki sam jubileusz świętuje Oddział Rejonowy PCK w Łukowie.

Uroczystość, która odbyła się 9 maja, rozpoczęła Msza św. w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego. Następnie na pamiątkę jubileuszu w pobliżu pomnika św. Jana Pawła II posadzono „Dąb 100- lecia PCK”, a na skwerze przy pl. Narutowicza zapalono symboliczny znicz. W drugiej części uroczystości prezes oddziału rejonowego PCK Zbigniew Pasik wygłosił referat okolicznościowy, w którym przedstawił ideę i historię Czerwonego Krzyża w aspekcie międzynarodowym, polskim oraz powiatowym, a także zadania organizacji realizowane w przeszłości i obecnie. Kluczowym elementem uroczystości była prezentacja sztandaru PCK, poświęconego podczas Mszy św., oraz wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru przez darczyńców oraz osoby zasłużone dla łukowskiego oddziału. Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK uhonorowano Zofię Żuk, prezes firmy „Łuksja”.

Nie zabrakło też gratulacji i podziękowań osobom zaangażowanym w działalność PCK, a także serdecznych życzeń od lubelskiego oddziału okręgowego PCK, parlamentarzystów ziemi łukowskiej, władz województwa, powiatu, miasta i gmin powiatu łukowskiego oraz przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących z łukowskim oddziałem PCK.


3 PYTANIA

Zbigniew Pasik – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Łukowie

 

Panie Prezesie, kiedy zrodziła się idea Czerwonego Krzyża i jakie są założenia organizacji?

 

Czerwony Krzyż powstał w 1863 r. z inicjatywy Szwajcara Henriego Dunanta, który wstrząśnięty sytuacją po bitwie pod Solferino, która rozegrała się pomiędzy armią austriacką a francusko-włoską, zaangażował się w pomoc rannym i poszkodowanym. Dokładna data jego powstania to 29 października 1863 r. Od tego czasu coraz liczniej powstawały narodowe organizacje Czerwonego Krzyża, tworząc ostatecznie w 1919 r. Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W Polsce, po odzyskaniu niepodległości, w styczniu 1919 r. powstał Tymczasowy Komitet Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem został Paweł Sapieha, a wkrótce po nim Helena Paderewska, żona sławnego pianisty i polityka – Jana Ignacego Paderewskiego. W początkowej fazie istnienia Polski Czerwony Krzyż tworzył zakłady lecznicze – szpitale i przychodnie, zajmował się szkoleniem pielęgniarek i tzw. ratowników, wdrażał oświatę zdrowotną. W okresie II wojny światowej niósł pomoc potrzebującym, organizując dożywianie, leczenie, rozdawał odzież, przekazywał wiadomości rodzinom zaginionych, pomagał materialnie jeńcom wojennym oraz przebywającym w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Po wyzwoleniu organizacja zajmowała się pomocą jeńcom i ludziom pozostającym bez środków do życia. Momentem ważnym w działalności PCK była ustawa sejmowa z 1964 r., która zobowiązywała organy państwowe, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy do udzielania pomocy PCK w wykonywaniu jego zadań.  

 

Kiedy powstał łukowski oddział PCK i czym się zajmował w pierwszych latach swojej działalności?

 

Powstał bardzo wcześnie, bo już w 1919 r. Jego założycielami byli m. in.: dr Bronisław Chąciński – ordynator szpitala, jego żona Stefania, Bronisław Przedpelski – dyrektor gimnazjum męskiego, dr Jan Rajewicz – lekarz kolejowy, Zygmunt Lewicki – naczelnik urzędu pocztowego, Andrzej Śledź – burmistrz Łukowa. W pierwszych latach istnienia zajmował się głównie pomocą rannym ze wschodniego frontu I wojny światowej. W latach 20 XX w. koła PCK zaczęto zakładać w szkołach, gdzie prowadzono akcje oświatowe i dożywiania uczniów. Lata 30 były bardzo ważne w funkcjonowaniu łukowskiego oddziału, ponieważ wtedy powołano do istnienia jedne z pierwszych w Polsce ośrodki zdrowia PCK w Burcu, Trzebieszowie, Tuchowiczu i Łukowie, zajmujące się profilaktyką i leczeniem ludności. Innymi zadaniami realizowanymi w tym czasie były: szkolenia drużyn sanitarnych, akcje niesienia pomocy bezrobotnym, pomoc w ramach lokalnych Komitetów Pomocy Zimowej, udział w akcjach składania ofiar na cele obrony narodowej. W okresie II wojny światowej działania łukowskiego oddziału w dużej mierze koncentrowały się na przygotowywaniu paczek dla jeńców polskich w Rzeszy i do obozów koncentracyjnych. W marcu 1945 r. uruchomiono w Łukowie punkt sanitarno-odżywczy zajmujący się wydawaniem posiłków i zapewnianiem noclegów powracającym z Rzeszy. Po wyzwoleniu PCK w Łukowie, kierowane przez mojego poprzednika – prezesa dr. Ryszarda Kaszubskiego, rozpoczęło budowę nowego szpitala oraz wiele uwagi poświęcało zadaniom oświatowym, sanitarnym i higienicznym, prowadząc je w szkołach, zakładach pracy i instytucjach. 

 

Jakie obecnie zadania realizuje łukowski oddział PCK?

 

Obecnie wiele zadań, realizowanych kiedyś przez PCK, przejęły różne podmioty administracyjne i organizacje społeczno-charytatywne. Na terenie ziemi łukowskiej głównymi działaniami organizacji są: olimpiady promujące zdrowy styl życia prowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, turnieje pn. „Młoda krew ratuje życie” skierowane do młodzieży szkół średnich czy promowanie honorowego krwiodawstwa m. in. poprzez coroczne powiatowe spotkania honorowych dawców krwi oraz akcje terenowe. Należy podkreślić, że w tej dziedzinie łukowski oddział jest w czołówce województwa lubelskiego, pozyskując rocznie ponad 1 tys. litrów krwi. Organizujemy akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy, paczki świąteczne oraz kolonie dla dzieci pochodzących z rodzin potrzebujących pomocy, narady szkoleniowe dla opiekunek szkolnych kół PCK. Te wszystkie działania prowadzone są przez kilka działających społecznie osób, przy pomocy władz samorządowych starostwa, miasta i gminy Łuków oraz wiele instytucji i zakładów pracy.

Kuć Katarzyna