Diecezja
Źródło: T
Źródło: T

Pomóc ofiarom przestępstw

Blisko 60 osób uczestniczyło w konferencji pt. Współpraca na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w powiecie parczewskim.

Caritas Diecezji Siedleckiej od roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Równych Szans Bona Fides na rzecz tworzenia i funkcjonowania spójnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członków ich rodzin. Razem tworzą dwie filie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej (CPI) w Białej Podlaskiej i Parczewie.

Konferencję, mającą na celu poprawienie funkcjonowania systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i szczegółowemu zapoznaniu z ofertą Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, poprowadziła Jolanta Antoniuk – osoba pierwszego kontaktu w CPI w Parczewie i Białej Podlaskiej. Zwracała uwagę, że doświadczenie pokrzywdzenia przestępstwem powoduje duże oddziaływanie na osobę pokrzywdzoną. Utrudnia funkcjonowanie i wybija człowieka z równowagi. Czasami wystarczy kilka rozmów wspierających, a innym razem jest potrzebny sztab specjalistów.

– Prowadząc różne działania na terenie całej diecezji, dostrzegam, jak ważna w świadczeniu pomocy ludziom jest współpraca różnych środowisk. Nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym stowarzyszeniem, by zgłaszające się osoby miały profesjonalną pomoc – dobrego prawnika, psychologa i psychoterapeuty. Razem możemy zrobić więcej dla dobra ludzi, którzy szukają wsparcia – mówił ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej. W placówkach specjaliści przeprowadzają plan profesjonalnej pomocy, aby osoby pokrzywdzone przestępstwem powróciły do normalnego życia.

Zakres świadczonej pomocy jest szeroki i zależy od indywidualnej potrzeby rodzaju wsparcia. – Trzeba podchodzić indywidualnie, mieć czas i chęci, aby we właściwy sposób rozpoznać w czym tkwi problem, a następnie podjąć konkretne działania – przekonywali prelegenci podczas konferencji. CPI koncentruje się na pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, która jest wzbogacona o pomoc prawną. CPI oferuje również wsparcie w innym zakresie, m.in. bony żywnościowe, odzieżowe, zakup leków, pokrycie kosztów dojazdu do specjalistów, a nawet wynajmu mieszkania. – Możemy udzielić finansowego wsparcia, jeśli wykażemy związek z przestępstwem – informowała Iwona Przewor, prezes Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides”. Osoby pokrzywdzone często uzależnione są od sprawcy, dlatego taka pomoc jest konieczna.

Wspierać efektywniej

– Centrum ma również inne ważne zadanie – ma pomagać pracownikom instytucji pomocowych w efektywniejszym świadczeniu pomocy. Jesteśmy po to, by pracownicy w małych gminach mogli zwiększyć jakość oferowanej pomocy, wykorzystując nas jako narzędzie swojej pracy. Pomagamy zespołom interdyscyplinarnym w superwizji i pracach grup roboczych. Mamy duże doświadczenie i chętnie się nim dzielimy – dodaje Iwona Przewor, która również mówiła o prawnych aspektach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

– Pomoc interdyscyplinarna i współpraca instytucjonalna jest bardzo potrzebna – zaznaczała Joanna Krośko – przewodnicząca Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie. Podzieliła się swoim doświadczeniem i doceniła współpracę środowisk podejmujących działania na rzecz pokrzywdzonych. Zjawisko przestępczości w powiecie parczewskim i statystyki Niebieskich Kart przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie komisarz Krzysztof Semeniuk. W 2014 r. odnotowano 256 interwencji domowych, założono 202 Niebieskie Karty i zatrzymano 62 osoby. W tym roku interwencji było 260, Niebieskich Kart – 143, a zatrzymań – 41. Statystyki świadczą o tym, że świadomość ludzi wzrasta i częściej informują o przykrych zdarzeniach.

Konferencję zakończył wykład psycholog i psychoterapeutki Jadwigi Lenar-Basak na temat konsekwencji pokrzywdzenia przestępstwem oraz potrzebach osoby pokrzywdzonej i jej rodziny.

Ilona Trojnar