Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Pomóc sobie i innym

Czym jest grupa Balinta, której działalność próbuje Pani jako psycholog i psychoterapeuta rozpropagować w Siedlcach?

Nazwa pochodzi od nazwiska twórcy metody - węgierskiego lekarza, psychoanalityka Michaela Balinta. To forma pracy grupowej, której celem jest doskonalenie umiejętności rozumienia oraz porozumiewania się z pacjentami i innymi odbiorcami pomocy. Dzięki temu osoba jej udzielająca rozwija swoją wiedzę z zakresu dociekania, rozumienia i ujawniania psychologicznych źródeł problemów i kłopotliwych.

Ponadto niejasnych sytuacji związanych z dolegliwościami i cierpieniami; zwłaszcza problemów bezpośrednio rzutujących na relację terapeutyczną, wikłając ją, a tym samym uniemożliwiając skuteczną pomoc. Rozumienie własnych emocji, kłopotów pacjenta zaistniałych w relacji oraz radzenie sobie z nimi pomagają w usuwaniu cierpień. Można powiedzieć, że w grupie Balinta spotykają się osoby, które pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie pomagania. To bezpieczna forma dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami. Grupa nie jest psychoterapią w dosłownym tego słowa znaczeniu. Stanowi raczej trening w poznawaniu stanów emocjonalnych, będąc jedną z najlepszych form kształcenia umiejętności komunikacyjnych między ludźmi, szczególnie w relacjach terapeutycznych. Brak porozumienia powoduje napięcie, agresję. Umiejętność zastąpienia tych emocji współdziałaniem jest niezbędna w jakichkolwiek formach pomocy drugiemu człowiekowi.

Do kogo jest skierowany jest trening balintowski?

Do osób zawodowo zajmujących się pomaganiem innym ludziom, a więc lekarzy pierwszego kontaktu, dla których tak naprawdę został stworzony. Stanowi także formę doskonalenia zawodowego psychoterapeutów, psychologów klinicznych, pielęgniarek, pracowników opieki hospicyjnej, terapeutów uzależnień, pracowników pomocy społecznej, pedagogów, duchownych oraz innych osób zawodowo zajmujących się pomaganiem ludziom.

Jakie korzyści metoda Balinta przynosi pacjentom?

Trudno tu rozdzielać zyski pacjenta od korzyści terapeuty. Z punktu widzenia twórcy tej metody praca nad relacją terapeutyczną jest korzystna z różnych powodów. Przede wszystkim umożliwia poznanie, zrozumienie i pomoc pacjentowi. W dodatku jest ona bardziej skuteczna, co powoduje mniejsze obciążenie emocjonalne pomagającego, poczucie większej satysfakcji i mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego. Lepsze zrozumienie związane jest z doskonaleniem umiejętności empatii. To kolejna korzyść, jaką niesie z sobą systematyczny udział w grupie Balinta, dzięki czemu pacjent czuje się rozumiany przez leczącego, akceptowany i szanowany. Wie, że jego problemy są ważne nie tylko dla niego, ale też dla drugiej osoby, co również jest swego rodzaju czynnikiem leczącym.

Pierwsze spotkania grupy Balinta w Siedlcach już się odbyły. Czy wśród personelu medycznego, tzn. lekarzy, pielęgniarek, pracowników hospicjów, jest zainteresowanie regularnym udziałem w grupie?

W pierwszym spotkaniu wzięli udział wolontariusze katolickiego telefonu zaufania, którzy chcą kontynuować współpracę. Wydaje się jednak, że zarówno gotowość przystąpienia do grupy, jak też do systematycznego udziału w tej formie doskonalenia zależą od wcześniejszych doświadczeń, wiedzy na ten temat. Co najmniej 90% uczestników czy kierowników ośrodków twierdzi, że nie wie, czym jest grupa Balinta, stąd trudno im zdecydować się na wprowadzenie tej metody w zarządzanych przez nich placówkach. Dlatego wspólnie z siedleckim stowarzyszeniem Abeon, użyczającym nam sali, postanowiłam stworzyć też grupę dla osób, których pracodawcy nie są zainteresowani współpracą.

Dlaczego warto skorzystać z treningu balintowskiego?

Można wyrazić to słowami samego Balinta, że najlepszym lekarstwem dla pacjenta jest osoba lekarza. Tak więc praca nad rozwojem umiejętności rozumienia, empatii oraz radzenia sobie z emocjami sprawia, iż jesteśmy jako terapeuci bardziej efektywni, współczujący, spokojniejsi, w mniejszym stopniu narażeni na zespół wypalenia zawodowego, a co za tym idzie – jesteśmy w stanie czerpać dłużej satysfakcję z pracy zawodowej, stajemy się bardziej kreatywni i zaangażowani w proces leczenia. Ponadto chronimy nasze rodziny przed przenoszeniem frustracji z pracy na życie rodzinne.

Dziękuję za rozmowę.


Osoby zainteresowane treningiem balintowskim mogą kontaktować się z Katarzyną Panasiuk telefonicznie: pod nr. 509-568-736 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocpsychologiczna.waw@gmail.com. Informacje o grupie znajdują się też na stronach: www.pomocpsychologiczna.waw.pl, www.facebook.com/psychoterapia.waw.

 

MD