Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Pomoc zamiast kary

Do bialskiego systemu kanalizacyjnego podłączono ponad 500 domowych gospodarstw. Wszystko dzięki projektowi realizowanemu przez urząd miasta i Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan”.

Pomoc skierowano do najuboższych mieszkańców, których nie stać było na taką inwestycję. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem każdego obywatela miasta. Wynika on z ustawy. Każdy, kto go nie wypełnia, musi liczyć się z karami. Brak przyłącza często wiąże się jednak ze sporym wydatkiem.
– Koszt podłączenia do systemu kanałów ściekowych oscyluje w granicach kilku tysięcy złotych. Nie każdy może sobie pozwolić na taki wydatek, dlatego też wspólnie z prezydentem miasta postanowiliśmy zrealizować projekt, który wspomógłby naszych mieszkańców. Do miejskiego systemu kanalizacyjnego podłączyliśmy 525 gospodarstw zamieszkanych przez prawie 1,6 tys. osób. Znaczną cześć kosztów pokryła miejska spółka BWiK „Wod-Kan”. Na ten cel otrzymaliśmy również dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skorzystaliśmy także z preferencyjnej pożyczki. Mieszkańcy partycypowali w kosztach tylko w niewielkim stopniu. Ich płatności rozłożyliśmy na raty – podsumowuje projekt prezes BWiK „Wod-Kan” Zygmunt Król.

Szef spółki szacuje, że z bialskiego systemu kanalizacji podłączonych jest obecnie od 98,9% do 99,2% mieszkańców. Niektórzy korzystają z przydomowych oczyszczalni, co wyklucza przyłączenie do miejskiej sieci.

Potrzebna inwestycja

Z przeprowadzonego projektu zadowolony jest także prezydent miasta Andrzej Czapski.

– To była bardzo potrzebna inwestycja. Kanalizacja jest ważnym elementem infrastruktury. Dzięki projektowi nie tylko wspomogliśmy mieszkańców, ale również przyczyniliśmy się do poprawy sytuacji ekologicznej naszego miasta, ponieważ żadne tradycyjne szambo nie zawsze bywa całkowicie szczelne. Korzystanie z miejskiej sieci jest bardziej ekonomiczne i przynosi oszczędności. Nowe przyłącza są również korzystne dla samej spółki – tłumaczy prezydent.

Projekt kosztował prawie 3,5 mln zł. Najwięcej przyłączy zbudowano na ulicach Łomaskiej, Sidorskiej, Brzeskiej i Winiarskiej. Średni koszt budowy jednego podłączenia wynosił ponad 8 tys. zł.

AWAW