Aktualności
Pomoc żywnościowa z UE

Pomoc żywnościowa z UE

Chcąc skorzystać ze wparcia, należy zgłosić się do terenowego ośrodka pomocy społecznej i uzyskać skierowanie do udziału w programie.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego osobom najbardziej potrzebującym wsparcia – to główny cel Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pomoc żywnościową mogą uzyskać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których dochód miesięczny nie przekracza 1402 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł – dla osoby w rodzinie. Aby skorzystać ze wparcia, należy zgłosić się do terenowego ośrodka pomocy społecznej i uzyskać skierowanie do udziału w programie, które stanowi podstawę przydziału artykułów żywnościowych. Dystrybucja artykułów odbywa się m.in. w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Bp. I. Świrskiego 57 w Siedlcach, po uprzednim uzgodnieniu w biurze Centrum Wsparcia CDS terminu odbioru produktów.
CDS realizuje dystrybucję artykułów spożywczych w ramach programu od stycznia do wyczerpania zapasów/limitów, nie dłużej jednak niż do grudnia br. Osobą pierwszego kontaktu w CW CDS przy ul. Bp. I. Świrskiego 57 w Siedlcach jest Danuta Skwierczyńska, tel. 501-053-366. 
 

LI