Aktualności
Pomogą w podjęciu decyzji

Pomogą w podjęciu decyzji

Szkoła czy przedszkole? Rodzice dzieci z terenu Międzyrzeca Podlaskiego mogą liczyć na wsparcie w dokonaniu wyboru.

 W 2014 r. sześciolatki obowiązkowo pójdą do klasy pierwszej szkoły podstawowej. W tym roku rodzice mają jeszcze wybór. Ich dzieci mogą pozostać w przedszkolu bądź rozpocząć naukę w szkole. Z punktu widzenia dorosłych trudno ocenić obiektywnie, czy ich pociecha jest przygotowana do kolejnego etapu edukacji, czy odnajdzie się w szkole i będzie potrafiła przyswajać przekazywaną wiedzę. Problem z oszacowaniem gotowości szkolnej mieć mogą także pracujący w przedszkolu nauczyciele. Obiektywna ocena przygotowania leży w gestii specjalisty psychologa we współpracy z pedagogiem. Nie jest to jednak powszechna praktyka, tym bardziej, że wiąże się z kosztami, jakie musieliby ponieść rodzice.

Trudna decyzja

Ci, zagubieni i zazwyczaj pozostawieni sobie, sugerują się postępowaniem innych rodziców. – Wiem, że mój Maciuś jest jeszcze za mały do szkoły, ale jak większość grupy pójdzie, to chyba lepiej, żeby on też – zastanawia się Katarzyna, mama sześciolatka.

Tymczasem posłanie do szkoły dziecka, które nie jest na to gotowe, może przynieść niekorzystne skutki. Podobnie jak pozostawienie w przedszkolu sześciolatka zdolnego podjąć naukę. – Wiem, że to trudna decyzja. Rozumiem to jako ojciec, ale przede wszystkim jako pedagog. Dlatego pomyślałem, że powinniśmy pomóc rodzicom – mówi burmistrz Artur Grzyb. Miejski urząd nawiązał w tej sprawie współpracę z Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej. – Początkowo myśleliśmy o zajęciach dodatkowych. Jednak pracownicy uczelni zaproponowali, że odpowiedniejsza będzie obserwacja dzieci w czasie zajęć w przedszkolu, w grupie, w ich naturalnym otoczeniu, w czasie zabaw proponowanych przez psychologów i pedagogów PSW, ale inicjowanych przez przedszkolanki – wyjaśnia burmistrz.

Bez obowiązku

Pracownicy PSW zdiagnozują sześciolatki we wszystkich miejskich przedszkolach. Rodzice bezpłatnie otrzymają diagnozę opisującą szkolną dojrzałość dziecka, która w razie wątpliwości może okazać się pomocna w podjęciu ostatecznej decyzji. – Rodzice będą mogli z niej skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe – podkreśla A. Grzyb.

Akcja zostanie zrealizowana w pierwszej połowie czerwca. Diagnozę przeprowadzi zespół specjalistów składający się z psychologów i pedagogów Instytutu Pedagogiki PSW. Koordynować ją z ramienia uczelni będzie pracownik naukowy dr Stanisława Nazaruk.

BZ