Opinie
Źródło: eda
Źródło: eda

Pomożecie? Pomożemy!

Przeciętny klient pomocy społecznej kojarzony jest z alkoholikiem, bezdomnym czy bezradną samotną matką, wychowującą co najmniej czworo dzieci. Nikt bardziej niż osoby zgłaszające się do ośrodków pomocy społecznej nie wie, jak bardzo krzywdzący jest ten stereotyp. Z form pomocy, jakie oferują lokalne ośrodki MOPR, MOPS czy GOPS, korzystają osoby w różnej, zawsze trudnej, sytuacji życiowej.

– Zakres obowiązków ośrodków pomocy społecznej jest w praktyce bardzo szeroki i nie sposób opowiedzieć o tym w kilku zdaniach – przekonuje dyrektor siedleckiej placówki Maria Gadomska. – Oprócz zadań zapisanych w ustawie o pomocy społecznej podejmujemy także zadania zlecone nam przez wojewodę – wyjaśnia i dodaje, że w siedleckim MOPR można uzyskać pomoc zarówno pieniężną, jak i różnorodne formy wsparcia, przede wszystkim w postaci pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa i usług.

Pieniądze

Ośrodki pomocy społecznej postrzegane są przede wszystkim przez pryzmat pomocy finansowej, jakiej udzielają. Tam zgłaszamy się po „becikowe”, po zasiłek stały, okresowy czy celowy. Najczęstszą formą pomocy finansowej udzielanej przez MOPR są zasiłki okresowe. To właśnie na podstawie zainteresowania tą formą wsparcia najłatwiej można określić czy sytuacja rodzin w trudnej sytuacji zmienia się.

Aby się o nie ubiegać, dochód rodziny na 1 osobę nie może przekraczać 351 zł. W tej kwestii przepisy są bezduszne – różnica zaledwie złotówki uniemożliwia otrzymanie świadczenia. W tym roku podniosła się wysokość zasiłku okresowego. O ile w ubiegłym roku było to 25% różnicy między dochodem a ustawowym kryterium dochodowym, a dla osób samotnych 35%, to w tym roku wysokość wypłacanych świadczeń wynosi 50% tej różnicy dla wszystkich. Tak więc rodziny otrzymują 2-krotnie wyższą pomoc.

– Wyraźnie zmniejszyła się liczba osób korzystających z tej formy wsparcia – podkreśla dyrektor siedleckiego MOPR-u. – W 2007 r. skorzystało z niej 1816 rodzin, w tym 1615. ...

Edyta Daniluk

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł