Aktualności
Pomóżmy najuboższym

Pomóżmy najuboższym

Przygotowując się do świąt, pamiętajmy o tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Przed świętami Bożego Narodzenia częściej myślimy nad losem innych, chcąc ich wesprzeć. Jeśli tylko mamy taką możliwość, warto z niej skorzystać i pomóc tym najbardziej potrzebującym.

Wciąż za dużo

Ubóstwo w Polsce jest problemem głębokim i – niestety – rosnącym. Dane GUS z 2011 r. pokazują, że w skrajnym ubóstwie żyje ponad 2,5 mln ludzi, czyli 6,7% społeczeństwa. Aby wesprzeć osoby ubogie w tym wyjątkowych czasie, Federacja Polskich Banków Żywności już od 16 lat organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności. Jest to akcja, w której wolontariusze Banków Żywności, w ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce, zachęcają osoby robiące świąteczne zakupy do podzielenia się z tymi, którzy nie mogą sobie na nie pozwolić. W zeszłym roku, w ciągu trzech dni akcji udało się zebrać ponad 76 ton produktów.

Nietypowe banki

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego, której misją jest ograniczanie problemu niedożywienia i marnowania żywności w Polsce. Federacja zrzesza 29 Banków Żywności z całej Polski, które regularnie przekazują żywność do ponad 3,5 tys. lokalnych organizacji charytatywnych. Parasolowy charakter działalności Federacji Polskich Banków Żywności pozwala na dotarcie z pomocą żywnościową dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna. W 2011 r. produkty pochodzące z Banków Żywności otrzymało ponad 1,5 mln potrzebujących.

Od 7 grudnia

Najbliższa zbiórka dla Banków Żywności potrwa przez trzy dni: 7, 8 i 9 grudnia. Akcja skierowana jest do wszystkich osób, które, przygotowując święta i robiąc zakupy, zachcą podzielić się z potrzebującymi. Wystarczy przy kasie odłożyć choć jeden produkt i włożyć go do specjalnie przygotowanego kosza. Podejmując decyzję o wsparciu akcji, warto pamiętać, że ta pomoc trafia również do osób samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka, osób starszych i samotnych. Każdy z nas może pomóc tym, którzy nie są w stanie sami zapewnić sobie godnych świąt. Więcej informacji można znaleźć na stronie bankizywnosci.pl.

JAG