Aktualności
Pomóżmy Weronice

Pomóżmy Weronice

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu zaprasza na koncert charytatywny na rzecz Weroniki Ornoch. Odbędzie się on w piątek, 17 stycznia, w sali audiowizualnej szkoły.

Spotkanie przebiegnie pod hasłem: „Oczy tej małej…”. Na recital składać się mają: poezja i piosenki Agnieszki Osieckiej. Weronika jest absolwentką szkoły. Dziś ma 21 lat i od sześciu choruje na nowotwór. Przeszła 11 operacji. Renta, jaką otrzymuje, nie pokrywa kosztów dojazdów do Warszawy czy lekarstw. Stąd apel o wsparcie! Podczas koncertu rozprowadzane będą też prace uczniów – cegiełki na rzecz dziewczyny. Współorganizatorami imprezy są: siedlecka Grupa Literacka „Witraż” i Publiczne Gimnazjum w Domanicach Kolonii. patronat nad spotkaniem sprawuje wójt gminy Kotuń Sławomir Adamiak.


Fundacja Spełnionych marzeń

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa

ING Bank Śląski o/Warszawa

29 1050 1025 1000 0022 7611 6304 i KRS: 0000128832

z dopiskiem „Dla Weroniki Ornoch”

WA