Aktualności
Pomysł na ogrody uniwersyteckie

Pomysł na ogrody uniwersyteckie

Ogród społeczny, woliera dla ptaków, ale też przestrzeń spacerowo- rekreacyjna dla mieszkańców z małą gastronomią - to tylko niektóre z elementów nowej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Wiszniewskiego.

Tu bowiem zlokalizowane są obiekty szklarniowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. – Do tej pory pełniły one jedynie funkcję badawczą oraz dydaktyczną. Postanowiliśmy to zmienić, by uczelnia była jeszcze bliżej mieszkańców miasta, a potencjał tego miejsca został w pełni wykorzystany – tłumaczył kanclerz Michał Kowal podczas konferencji zorganizowanej 29 czerwca. Uczelnia ogłosiła więc konkurs dla studentów kierunku „gospodarka przestrzenna” na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod nazwą „ogrody uniwersyteckie”. Zaproponowane projekty musiały uwzględniać już zlokalizowane budynki i inne obiekty architektoniczne oraz elementy urządzenia terenu, służące funkcjom dydaktycznym, naukowo-badawczym, rekreacyjnym oraz gospodarczym.

– Otrzymaliśmy siedem projektów. Wybór był bardzo trudny, bowiem wszystkie zgłoszone koncepcje były profesjonalne. Finalnie jako kompleksowe wybraliśmy rozwiązanie Katarzyny Drużby. „Ogrody uniwersyteckie” są w fantastycznej lokalizacji. Wraz z pałacem oraz ośrodkiem jeździeckim tworzą trójkąt, zlokalizowany w centrum miasta, na otwartej przestrzeni, bez wysokich budynków i bloków wokół. Warto tę świetną lokalizację wykorzystać – przekonywała przewodnicząca komisji konkursowej, prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga.

Jak tłumaczyła K. Drużba, swój pomysł oparła na istniejącej już infrastrukturze oraz dużej ilości zieleni, której w mieście brakuje. Miejsce to będzie pełniło wiele funkcji. – Wyodrębniłam trzy strefy: zamkniętą (z urządzeniami i obiektami służącymi do produkcji roślinnej), z autoryzowanym dostępem (dla studentów, grup zwiedzających czy użytkowników ogrodu społecznego; znajdować się tu będą obiekty wchodzące w skład tzw. Centrum Symulacji Rolniczej) oraz otwartą z dostępem dla wszystkich (z przestrzenią spacerowo-rekreacyjną, małą gastronomią, wiatą na sprzedaż roślin oraz ogród botaniczny).

K. Drużba za swoją pracę otrzymała nagrodę w wysokości 3 tys. zł. Wyróżnienie i  nagrodę 1 tys. zł przyznano Elizie Marcie Olszewskiej. – Ten konkurs był dla studentów okazją do praktycznego wykorzystania nabytej w procesie kształcenia wiedzy. Cieszy fakt, że wykorzystaliśmy potencjał intelektualny studentów i naukowo-badawczy uniwersytetu – zauważył prof. dr hab. Marek Gugała, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Z kolei rektor, prof. dr hab. Mirosław Minkina, zapytany o realizację zwycięskiej koncepcji wyjaśnił, iż uczelnia sfinansuje ją ze środków budżetowych oraz pozyskanych dotacji zewnętrznych.

IZU