Historia
Źródło: UM Radzyń Podlaski
Źródło: UM Radzyń Podlaski

Ponownie otwarta

Odwiedzający miasto mogą zwiedzać kaplicę Aniołów Stróżów z XVII w. - drugi najstarszy zabytek Radzynia.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sitkowskiego, na terenie należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej. Wybudowany został w XVII w., najprawdopodobniej na miejscu drewnianego kościoła Świętej Trójcy fundacji Mikołaja i Wojciecha Cebulków. Wspomniany kościół ok. 1456 r. został przekazany innowiercom. Ofiarował go Jan Kazanowski, promotor reformacji i zażarty wróg kościoła rzymskokatolickiego. Po śmierci w 1591 r. został w nim pochowany, co zostało odebrane jako profanacja tego miejsca. Kościół na początku XVII w., odnowiony sumptem starościny łukowskiej Zofii z Działyńskich Mniszchowej, zwrócono katolikom. Jednak z czasem stracił on rangę głównej świątyni miasta i został rozebrany. Jego wezwanie przejął wybudowany w latach 1614-1641 nowy kościół wzniesiony w centrum miasta. Najprawdopodobniej w tym samym czasie powstała obecna kaplica ufundowana przez Stanisława Antoniego Szczukę.

W latach 40 i 50 XX w. znajdujący się przy ul. Sitkowskiego szpital wykorzystywał kaplicę do przechowywania zwłok. Wraz z jego likwidacją obiekt został zapomniany i z czasem popadł w ruinę. W latach 2009-2011 wykonano gruntowny remont kaplicy. Uporządkowane zostało otoczenie, poprawiono elewację i zmieniono dach. Z kolei wewnątrz przeprowadzono konserwację sklepienia oraz powierzchni ścian. Przy okazji odkryte zostały dekoracje w stylu renesansu lubelskiego oraz napisy datowane na koniec XVII w. Tym samym okazało się, że zabytek jest o 100 lat starszy niż to było dotychczas zapisane w dokumentach.

 

Otwarta dla każdego

Choć kaplica stanowi piękne dziedzictwo Radzynia, do tej pory można było podziwiać ją tylko z zewnątrz. – Wielokrotnie podejmowano próby udostępnienia jej mieszkańcom i odwiedzającym miasto, jednak nigdy nie udało się ich zrealizować – o możliwości udostępniania kaplicy turystom mówi rady powiatu radzyńskiego Robert Mazurek, który zabiegał o zmianę tego stanu. – Dzięki umowie zawartej pomiędzy powiatem radzyńskim, miastem i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, zyskamy kolejną atrakcję turystyczną na mapie naszego regionu – tłumaczy.

16 czerwca w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste podpisanie dokumentu, na mocy którego udało się udostępnić kaplicę zwiedzającym. – W tej kadencji, dzięki współpracy na polu krzewienia kultury i rozwoju turystyki, doprowadziliśmy do tego, że Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej jest dostępny dla turystów siedem dni w tygodniu, a nie jak wcześniej od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. Kolejny owoc tej współpracy to aneks, który dziś podpisaliśmy – mówił starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski. Z kolei R. Mazurek dodał: – Na turystycznej mapie naszej małej ojczyzny pojawia się nowy obiekt ważny dla poznania historii i kultury naszego regionu.

Wydarzeniu towarzyszyła plenerowa wystawa przygotowana przez ROK. Na poszczególnych planszach zaprezentowano historię kaplicy i zdjęcia jej wnętrza. Powstał także film o kaplicy Aniołów Stróżów, który można oglądać na kanale YouTube Telewizji Radzyń.

JAG