Diecezja

Popisali się wiedzą i zdolnościami plastycznymi

Znamy zwycięzców diecezjalnych konkursów: wiedzy i plastycznego o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim.

W zmaganiach udział wzięli uczniowie z dziesięciu szkół podstawowych z terenu diecezji siedleckiej noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Finał drugiego diecezjalnego konkursu wiedzy o Prymasie Tysiąclecia przeprowadzono w Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu tego samego dnia, w którym powołano do życia Rodzinę Szkół im bł. kard. Wyszyńskiego (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Echa Katolickiego”).

– Celem konkursu jest wychowanie do wartości przez poznanie życia i działalności błogosławionego, uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa Tysiąclecia dla Kościoła i ojczyzny oraz umacnianie przynależności do Kościoła diecezjalnego – mówi ks. dr Paweł Kindracki, dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, organizatora konkursu. – Chcemy także poprzez ten konkurs zachęcić uczniów do indywidualnej lektury tekstów ukazujących ważne postacie w historii Kościoła i ojczyzny – dodaje ks. P. Kindracki.

Finał konkursu wiedzy odbył się w oparciu o książkę Mileny Kindziuk ,,Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski” oraz publikację Piotra Stefaniaka ,,Kardynał Stefan Wyszyński”.

Uczniowie, którzy przystąpili do diecezjalnego finału konkursu, mieli za zadanie rozwiązać test. Najlepsza okazała się Alicja Sławińska ze Szkoły Podstawowej w Szóstce. Na drugim miejscu znalazła się Monika Strzeżek z SP w Radoryżu Smolanym, a na trzecim Franciszek Boguszewski z SP nr 8 w Siedlcach.

 

Trudny wybór

Uczestnicy konkursu plastycznego o bł. kard. Wyszyńskim mieli wykonać ilustrację do fragmentu opowiadania „Zalane dokumenty parafialne” z książki Piotra Kordyasza „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski”. Do finału zakwalifikowano 30 prac plastycznych.

– Na konkurs wpłynęły przepiękne prace, ale musiałyśmy wybrać tylko trzy – stwierdza Anna Szymańska z komisji konkursowej, przyznając, że obrady były długie. – Wszystkie prace nam się podobały. Aby dokonać wyboru, obrałyśmy kilka kryteriów. Sprawdzałyśmy stopień zgodności ilustracji z tematem. Brałyśmy pod uwagę techniki plastyczne zastosowane w pracach. Atutem było połączenie kilku technik. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy przysłali przepiękne prace. Naprawdę było co oglądać – dodaje A. Szymańska. W konkursie plastycznym zwyciężyła Wiktoria Markowska (SP w Dziewulach). Drugie miejsce przypadło Kacprowi Maksymiukowi (SP w Szóstce), a trzecie Oldze Dziewulskiej (ZPO w Siemieniu).

Każdy uczestnik etapu diecezjalnego obu konkursów otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

– Zależy nam na tym, aby patron szkoły był patronem nie tylko z imienia i nazwiska, ale takim, o którym uczniowie dużo wiedzą, znają jego życie, dokonania, nauczanie. A konkurs jest najlepszym motywatorem, aby dzieci sięgnęły nie tylko do biografii Prymasa Tysiąclecia, ale też do jego dzieł – mówi Ewa Rutkowska, dyrektor ZPO w Siemieniu. – Dlatego bardzo mi zależało, aby to był konkurs diecezjalny, ponieważ kolejnym celem jest nawiązanie współpracy między szkołami prymasowskimi. I można po dwóch latach śmiało powiedzieć, że to już działa. Znamy dyrektorów, nauczycieli, uczniów, którzy do nas przyjeżdżają. Wymieniamy się różnymi informacjami – dodaje.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje bp Kazimierz Gurda. – Biskup był obecny na finale konkursu. Osobiście też podpisał dyplomy, które trafiły do uczniów. Wiem, że jest to dla nich bardzo ważna pamiątka – podsumowuje E. Rutkowska.

HAH