Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Poprawa losu seniora

Wkrótce pod obrady parlamentu trafi projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia odwróconej hipoteki, pozwalającej emerytom na zaciąganie pożyczek w banku. Zmiany legislacyjne mają również sprzyjać powstawaniu domów seniora.

Jednym z największych problemów, przed jakimi stoi Europa, jest problem starzenia się społeczeństwa. – Wyzwaniem więc będzie zapewnienie godziwej opieki dla tych ludzi – przekonywał Bogusław Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, z którego inicjatywy 17 maja zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miasta w Siedlcach. Odwrócona hipoteka pozwoli emerytom niemającym zdolności kredytowej, ale dysponującym nieruchomością, zaciągnąć pod jej zastaw zobowiązanie finansowe. Pozyskane w ten sposób pieniądze będą mogły być uzupełnieniem emerytury lub służyć pokryciu kosztów pobytu w domu seniora. – To pozwoli odciążyć budżet publiczny od ponoszenia wszystkich ciężarów związanych z opieką nad ludźmi starszymi oraz wprowadza możliwość działań komercyjnych bez zaangażowania środków publicznych – wyjaśniał poseł Kowalski.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele grupy inwestycyjnej i developerskiej Dream Dom Marzeń: prezes Jerzy Mula oraz członek zarządu dr Ryszard Opara. Firma zainteresowana jest budową sieci domów seniora na terenie wschodniego Mazowsza. Typowy obiekt ma składać się ze 120 mieszkań, a koszt pobytu jednej osoby wyniesie od 2 do 4 tys. miesięcznie. Inwestorzy poszukują teraz terenu pod inwestycję w przyjaznym przyrodniczo i rekreacyjnie otoczeniu o powierzchni od 1,5 ha do 2,5 ha. Pomysł spotkał się z ciepłym przyjęciem obecnych na spotkaniu wójtów, starostów oraz burmistrzów z regionu.

Kinga Ochnio