Aktualności
Poprawią drogi?

Poprawią drogi?

Podczas spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin, omówiono kwestie dotyczące budowy dróg i chodników w regionie.

W trakcie rozmów zajęto się sprawą dokończenia budowy chodnika w Zbuczynie, ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 63 na odcinku Wiśniew Kolonia – Wiśniew, remontu drogi krajowej nr 63 na odcinku Siedlce do granicy województwa mazowieckiego w miejscowości Biardy oraz budowy chodnika na drodze krajowej nr 19 od Chlebczyna do Franopola w gminie Sarnaki.

Inicjatorem spotkania, które odbyło się 20 lutego, był poseł Krzysztof Wawrzyniec Borkowski. Uczestniczyli w nim m.in.: Norbert Wyrwich – radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Leszek Sekulski – zastępca dyrektora oddziału ds. zarządzania drogami i mostami oraz przedstawiciele gmin: Tomasz Hapunowicz – wójt gminy Zbuczyn, Józef Romańczuk – zastępca wójta gminy Wiśniew oraz Adam Wawryniuk – przewodniczący rady gminy Sarnaki.

Jak poinformował N. Wyrwich, GDDKiA wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów o przekwalifikowanie środków, które służyłyby realizacji proponowanych inwestycji. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony ministerstwa GDDKiA ma przystąpić do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Na pierwszym miejscu znalazła się inwestycja: dokończenia budowy chodnika na odcinku pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Lipową w Zbuczynie.

Na dobre informacje czeka też gmina Sarnaki, która zabiega o budowę chodnika przy drodze krajowej nr 19 od Chlebczyna do Franopola. Jest to najbardziej niebezpieczny odcinek drogi dla pieszych i rowerzystów ze względu na duże natężenie ruchu, wąską jezdnię oraz wąskie i miękkie pobocze. – Na chwilę obecną udało się wynegocjować spotkanie i wizytację w Sarnakach zastępcy dyrektora z GDDKiA. Choć opinia dyrekcji dotycząca budowy chodnika nie jest pozytywna, będziemy zabiegać o jej zmianę podczas spotkania, które odbędzie się 12 marca w Sarnakach – powiedział poseł Borkowski.

Podczas rozmów poruszono również kwestię remontu drogi nr 63 – od ronda w Białkach do Wiśniewa, który rozpocznie się na wiosnę. Wystosowano prośbę o przedłużenie poprawianego odcinka do miejscowości Biardy, a więc granicy z województwem lubelskim. Zastępca dyrektora GDDKiA nie wykluczył takiej ewentualności, pod warunkiem że uda się wygenerować środki na ten cel. Decyzja jednak zostanie podjęta dopiero podczas remontu zaplanowanego odcinka.

KO