Region
Źródło: MS
Źródło: MS

Poprowadzi artystów

Jest spokojny o kulturę w Siedlcach. Nie chce robić żadnych rewolucji, za to wsłuchiwać się w potrzeby artystów i w miarę możliwości spełniać ich marzenia. Takie plany ma Jan Jaroszyński, nowy dyrektor Centrum Kultury i Sztuki.

J. Jaroszyński rozpoczął swoje urzędowanie 15 października. Tego dnia został również oficjalnie przedstawiony podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Miasta. Podczas spotkania zrelacjonowano też przebieg konkursu na dyrektora CKiS. Już od samego początku wiele kontrowersji wzbudziły niskie kryteria dotyczące kandydatów, w tym brak w wymaganiach niezbędnych doświadczenia na stanowisku kierowniczym w instytucjach związanych z działalnością kulturalną. Prezydent Wojciech Kudelski wyjaśniał, że ustalone przez niego kryteria miały pozwolić na szeroki dostęp kandydatów do ubiegania się o stanowisko dyrektora Centrum.

Bez odwołań

Prezydent Miasta powołał również komisję konkursową, w skład której weszło trzech jego przedstawicieli oraz po dwóch reprezentantów: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związków zawodowych działających w CKiS oraz przedstawicieli stowarzyszeń kulturalnych. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 21 września. Dokonano wówczas oceny formalnej sześciu ofert, które napłynęły w konkursie. Pięć z nich komisja odrzuciła z przyczyn formalnych. O niezakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu zadecydowały: brak ważnych zaświadczeń lekarskich, wymaganego stażu pracy czy podpisu dokumentu. Pomimo tego, że odrzuceni kandydaci złożyli odwołania, komisja podjęła decyzję o ich nierozpatrywaniu. Jak wyjaśniała wiceprezydent Marta Sosnowska, komisja miała do tego prawo na mocy przyjętego regulaminu, w którym zapisano, że decyzje w sprawie zakwalifikowania lub odrzucenia kandydatur po pierwszym etapie konkursu mają charakter ostatecznych, co oznacza, że od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Do merytorycznego etapu konkursu, który odbył się 28 września, przeszedł zatem tylko jeden kandydat, który został zarekomendowany prezydentowi. W. Kudelski po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń kulturalnych podjął decyzję o nominacji J. Jaroszyńskiego na dyrektora CKiS.

Koncepcje zamiast deklaracji

Nowy dyrektor ma 29 lat i jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. Od 2003 r. związany jest z Katolickim Radiem Podlasie. Jaroszyński pracuje również jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. Związany jest także z Chórem Miasta Siedlce, gdzie był szefem promocji.

Podczas konferencji Jaroszyński zapewniał, że nie chce robić rewolucji w działalności Centrum. Wstrzymywał się też przed składaniem konkretnych obietnic. – Łatwo o deklaracje, ale potem życie je bardzo szybko weryfikuje – mówił dyrektor. Jaroszyński przyznał, że duży nacisk położy na kwestię reklamy i promocji oraz na komunikację interpersonalną wewnątrz firmy. – Chcę wsłuchiwać się w potrzeby artystów i starać się prowadzić, realizując ich marzenia, na miarę oczywiście swoich możliwości – tłumaczył. Nowy dyrektor chce jeszcze bardziej zintegrować środowisko artystów. Będzie się również starał pokazywać twórców niezwiązanych na co dzień z żadnym ośrodkiem kultury oraz edukować dzieci i młodzież. – To nie jest deklaracja, ale koncepcja – podkreślił Jaroszyński.

Na konferencji obecny był również Grzegorz Orzełowski, pełniący obowiązki dyrektora do 14 października, a obecnie jego zastępca. Prezydent podziękował mu za pracę w czasie choroby poprzedniego dyrektora Andrzeja Meżeryckiego oraz do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Kinga Ochnio