Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Poręczyli kredyt na mieszkania

Miasto poręczyło kredyt w kwocie 6 mln zł, zaciągnięty przez Siedleckie Towarzystwo Banku Spółdzielczego. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów budowy bloków przy ul. Gospodarczej 10 i 12.

Podpis pod umową złożyli 12 września prezydent Wojciech Kudelski, skarbnik miasta Kazimierz Paryła oraz Beata Wójcik, dyrektor I oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który udzielił kredytu. – Od dzisiaj będziemy bardziej spokojni, bo ta umowa otwiera nam furtkę do pieniędzy – powiedział Andrzej Filipek, prezes STBS. Z pozyskania kredytu zadowolony jest również prezydent. – Jeśli chcemy, aby liczba mieszkańców rosła, musimy stworzyć warunki młodym małżeństwom, aby miały gdzie wychowywać swoje pociechy. Bez tych pieniędzy nie mielibyśmy szansy nic zrobić – wyjaśnił W. Kudelski. Same zyski w zaciągnięciu pożyczki widzi też skarbnik miasta. – Przybędzie mieszkań, dzięki czemu więcej ludzi będzie chciało się tu osiedlać. A to wpłynie na dobry klimat miasta oraz rozwój społeczności lokalnej – przekonywał K. Paryła.

Korzystne warunki

Pożyczka została zaczerpnięta z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Został on co prawda zlikwidowany w 2009 r., ale nadal realizowane są wnioski, które do tego czasu zostały złożone. – Oprocentowanie takiego kredytu jest niższe niż w innych bankach. W skali roku wyniesie ono około 4 %  – tłumaczyła B. Wójcik. Poręczenie, które udzieliło miasto, nie wiąże się z żadnymi wydatkami. – Ogranicza jedynie w ramach danego roku inne zadania inwestycyjne, które by mogły na to miejsce wejść – wyjaśniał skarbnik. Koszt kredytu będzie zawarty w czynszu płaconym przez najemców. – Taka jest zasada istnienia STBS-u. Mamy do czynienia z ludźmi średnio zamożnymi, których nie stać na zakup mieszkania, ale stać na udział w inwestycji, polegający na płaceniu czynszu, zawierającego kredyt wraz z odsetkami – przekonywał skarbnik.

Dalsze inwestycje

Pozyskane pieniądze pokryją koszty wybudowania bloku przy ul. Gosopdarczej 10, który został oddany do użytku 30 sierpnia. W budynku są 23 mieszkania oraz jeden lokal usługowy. Blok jest pierwszym etapem powstającego w tej części miasta osiedla. STBS planuje wybudowanie siedmiu budynków z ponad 260 mieszkaniami. Na początku przyszłego roku przy ul. Gospodarczej 12 oddanych zostanie do użytku 59 mieszkań i jeden lokal usługowy. W planach jest także inwestycja przy ul. Gospodarczej 15 i 17.

Mieszkania w STBS mają charakter mieszkań wielopokoleniowych, co oznacza, że po najemcach uprawnienia do zajmowania lokalu przechodzi na dzieci, a następnie – wnuki. Wszystko wskazuje na to, że już w niedługiej przyszłości, najemcy mieszkań w STBS będą mogli stać się także ich właścicielami.

Kinga Ochnio