Region
Posterunkowe zmiany

Posterunkowe zmiany

Od 1 stycznia na terenie powiatu siedleckiego obowiązuje nowy sposób funkcjonowania policyjnych struktur.

Wraz nowym rokiem przestały istnieć wszystkie posterunki działające w ramach Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. W ich miejsce utworzono trzy czynne przez całą dobę komisariaty. Na ich siedziby wybrano Mordy, Mokobody i Skórzec. Dodatkowo w dwóch miejscowościach – Kotuniu i Zbuczynie – powstały specjalne sześcioosobowe zespoły, w których oprócz dzielnicowych są też policjanci zajmujący się pracą dochodzeniową. W pozostałych gminach funkcjonują punkty przyjęć interesantów.

Zwolnień nie będzie

– Reorganizacja nie oznacza redukcji etatów. Policjanci nadal będą pełnili służbę na tych terenach, gdzie do tej pory znajdowały się posterunki. Zmieni się tylko siedziba policji – zastrzega podinsp. January Majewski z zespołu prasowego mazowieckiej komendy wojewódzkiej policji.

Policja uzasadnia zmiany potrzebą optymalizacji zarządzania kadrami. Komendant główny gen. Marek Działoszyński zapowiadał wcześniej, że reorganizacja ma przynieść poprawę skuteczności planowania, organizacji i administrowania służbami oraz optymalne korzystanie ze sprzętu i radiowozów.

Od połowy grudnia – w ramach reorganizacji przeprowadzonej przez komendę wojewódzką policji w Radomiu – zlikwidowano już 30 posterunków na terenie dziewięciu powiatów, a w ich miejsce utworzono pięć komisariatów.

Same plusy

– Komenda w Siedlcach, podejmując działanie w zakresie reorganizacji, dostosowuje swą strukturę do zmieniających się zagrożeń, obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia skuteczności działania w zakresie realizacji stawianych przed nią zadań – mówi sierż. sztab. Edyta Barycka z zespołu prasowego komendy policji w Siedlcach, dodając, iż reorganizacja wpłynie na zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych. Funkcjonariusze, którzy pełnili takie funkcje, zostaną przesunięci np. do służb patrolowych. – Przełoży się to na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poszczególnych gmin – zapewnia E. Barycka. Policjantka wymienia też inne zalety restrukturyzacji, m.in.: usprawnienie organizacji i funkcjonowania jednostki czy łatwiejszy dostęp dla interesantów.

MD