Aktualności
Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP

Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP

Podobnie jak we wszystkich kościołach na całym świecie, Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany zostanie także o 17.00 w siedleckiej katedrze.

O 18.00 sprawowana będzie Eucharystia w intencji pokoju w Ukrainie.


KOMUNIKAT

Czcigodni Księża!

Dnia 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w związku z agresją zbrojną Rosji w Ukrainie Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież zwrócił się z prośbą, aby w tym samym czasie pasterze i wierni na całym świecie trwali zjednoczeni na modlitwie w łączności z Biskupem Rzymu.

W katedrze siedleckiej Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi zostanie dokonany o 17.00, następnie o 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji pokoju w Ukrainie.

Odpowiadając na apel Ojca Świętego oraz przewodniczącego KEP, prosimy, aby we wszystkich kościołach diecezji siedleckiej 25 marca, o 17.00, w jedności z Ojcem Świętym zorganizować wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi (tekst zostanie przesłany w ciągu najbliższych dni). Prosimy również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie i nawrócenia Rosji, a także przedłużyć czas adoracji Najświętszego Sakramentu. Tam, gdzie jest to możliwe, prosimy, aby trwała ona przez całą noc i zakończyła się następnego dnia (tj. 26 marca) bezpośrednio przed wieczorną Eucharystią. Tam, gdzie nie ma takiej możliwości, prosimy, by zakończyć adorację 25 marca w godzinach wieczornych, np. Apelem Jasnogórskim, wznowić ją następnego dnia rano i kontynuować aż do wieczornej Eucharystii. Szczegółowy przebieg adoracji zależy od rozeznania duszpasterza parafii.

Z wyrazami szacunku, in Christo

ks. Mariusz Zaniewicz