Aktualności
Potężna inwestycja

Potężna inwestycja

Na obrzeżach Białej Podlaskiej powstaje zakład zagospodarowania odpadów. Prace budowlane wkroczyły już w zaawansowaną fazę.

Kiedy w lipcu 2012 r. wmurowywano akt erekcyjny, na placu budowy widać było tylko mnóstwo piasku, fundamenty, dźwigi i maszyny do wyrobu betonu. Teraz jest zupełnie inaczej. Udało się bowiem wykonać 60% prac. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy gminy miejskiej Biała Podlaska oraz spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. Budowa zakładu ma kosztować ok. 100 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest także ze środków unijnych. Dotacja wyniosła prawie 40 mln zł.

Władze spółki poinformowały, że do tej pory w całości udało się wykonać kompostownię odpadów zielonych. Na ukończeniu są także hala technologiczna segregacji i przygotowania paliwa alternatywnego, instalacja kruszenia odpadów budowlanych i instalacje demontażu odpadów wielkogabarytowych. Trwa budowa komory fermentacyjnej, kwatery składowania balastu i hali technologicznej suchej fermentacji wraz z możliwością odwadniania osadów.

Z tempa pracy zadowolony jest Zygmunt Król, prezes spółki BWiK ,,WOD-KAN”. Zaznacza, że zadaszony teren, na którym umieszczono hale i inne pomieszczenia, ma powierzchnię 70 arów. Większość obiektów kubaturowych została już wykonana. – To jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji zarówno pod względem inżynieryjnym, jak i technologicznym. Kiedy zakład ruszy, będziemy wykorzystywać maksymalną ilość energii, która jest skumulowana w odpadach – tłumaczy.

W ramach przedsięwzięcia wdrażana jest technologia beztlenowej stabilizacji nieczystości komunalnych, powstałych w procesach mechanicznej segregacji i rozdrabniania. Na terenie zakładu będzie również przygotowywane paliwo alternatywne, demontowane odpady wielkogabarytowe i składowane balastowe. Inwestycja, dzięki pozyskiwaniu energii, wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców, a tym samym zmniejszy liczbę dzikich wysypisk śmieci.

Zakład utylizacji odpadów otoczony jest lasem. Od najbliższych zabudowań dzieli go odległość 500 m. Obiekt, według oceny specjalistów, nie powinien oddziaływać negatywnie na środowisko. Mówi się, że w przedsiębiorstwie znajdzie pracę ok. 30 osób. Inwestycja ma zakończyć się latem bieżącego roku. Z usług zakładu będą korzystały cztery miasta i 19 gmin.

Na ich terenie zamieszkuje ponad 200 tys. ludzi.

Agnieszka Wawryniuk