Rozmowy
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Potrzebne działania na różnych poziomach

Rozmowa z dr nauk biologicznych Małgorzatą Strzałek, adiunktem w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, prowadzącą zajęcia m.in. z ekologii i ochrony środowiska.

Pogoda tego lata rzeczywiście dała nam w kość. Zmiany klimatu są zauważalne - to efekt działalności człowieka czy może naturalne procesy zachodzące na Ziemi?

Należy odróżniać dwa zjawiska związane ze zmianą klimatu: efekt cieplarniany zwany również szklarniowym oraz globalne ocieplenie. Pierwsze z wymienionych jest zjawiskiem naturalnym i wynika ze zdolności atmosfery do magazynowania i utrzymywania ciepła, czyli promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię. Gdyby nie atmosfera, średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosiłaby ok. -19°C, ponieważ promieniowanie byłoby tracone. Zatem efekt cieplarniany umożliwia życie na naszej planecie. Natomiast globalne ocieplenie polega na ogrzewaniu powierzchni Ziemi za sprawą wzrostu ilości gazów cieplarnianych zgromadzonych w atmosferze, które pochłaniają promieniowanie podczerwone i nie pozwalają rozproszyć się ciepłu w przestrzeni kosmicznej.

Mówiąc obrazowo, gazy cieplarnianie działają jak kołdra puchowa. Produkujemy je na co dzień, choćby wydychając powietrze z płuc, bowiem są nimi głównie para wodna, która w 67% odpowiada za efekt cieplarniany i dwutlenek węgla (w ok. 18%). Ziemię nazywamy niebieską planetą, bowiem w 71% pokryta jest wodą, więc na parowanie wody nie mamy wpływu. Możemy natomiast zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, która wynika głównie ze spalania paliw kopalnych. Dlatego tak ważne jest rezygnowanie ze spalania węgla i gazu na rzecz wykorzystywania bezemisyjnych odnawialnych źródeł energii, takich jak siła wiatru, energia słoneczna, geotermalna czy pływów. Wśród gazów cieplarnianych znajduje się także metan powstający podczas beztlenowego rozkładu materii organicznej, z której zbudowane są wszystkie organizmy. Metan uwalnia się również z odpadów składowanych na wysypiskach śmieci czy ścieków. Obecnie bywa wykorzystywany do produkcji energii jako główny składnik biogazu. Innym źródłem metanu jest górnictwo węgla kamiennego. Kolejnym gazem cieplarnianym jest ozon, ale ten gromadzący się bliżej powierzchni Ziemi w troposferze. ...

JAG

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł