Region
K. KULESZA
K. KULESZA

Powód do dumy

W niedzielę 28 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Szpakach świętowała 100-lecie powstania!

Jednostkę odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP, a zasłużonym druhom wręczono medale. Jubileuszowe obchody zainaugurowała Msza św. dziękczynna w sanktuarium św. Józefa. - Wasza służba wymaga hartu ducha i odwagi - podkreślił przewodniczący Eucharystii proboszcz parafii ks. Sławomir Harasimiuk. W nawiązaniu do obchodzonej tego dnia uroczystości Zesłania Ducha Świętego wskazywał Go strażakom jako źródło siły i ofiarności. Prosząc o męstwo w służbie dla żyjących, polecał Bogu także druhów, którzy - przyczyniając się na przestrzeni minionego wieku do rozwoju jednostki - odeszli już na wieczną wartę. Po Mszy św. strażacy wraz z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi - na czele z pocztami sztandarowymi i Orkiestrą Dętą OSP Karczew - przemaszerowali na plac przy remizie strażackiej, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

Po apelu oraz podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu głos zabrał – witając uczestniczących w spotkaniu m.in. przedstawicieli władz ochotniczej i zawodowej straży pożarnej oraz samorządowców – prezes OSP w Starych Szpakach Adam Jakimiuk.

– Sztandar OSP to symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi – przypomniał prowadzący uroczystość dh Krzysztof Miłkowski. Doniosłym punktem obchodów było nadanie jednostce Złotego Znaku Związku OSP RP. Aktu dekoracji dokonali: Jerzy Garucki – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Romuald Jóźwiaczuk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i bryg. Robert Sałek – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jubileusz stał się również okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych druhów OSP. Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Wojciech Baj, A. Jakimiuk, Mariusz Rumowski i Marek Szpura. Srebrne medale otrzymali: Wojciech Chwedczuk, Dawid Jakimiuk, Mateusz Jóźwiuk, K. Miłkowski, Grzegorz Panasiuk i Paweł Szysz, a brązowe: Hubert Chromiec, Kacper Jakimiuk, Mateusz Kulesza, Dawid Szysz, Jakub Trociewicz i Marcin Trociewicz. Druhowie: Bartłomiej Baj, Jan Chomicki, Kamil Kudź, Paweł Kudź, Mateusz Miroński i Piotr Struk odebrali odznaki „Strażak Wzorowy”.

Obok czynnych strażaków ochotników uhonorowano także druhów emerytów. Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali: Jan Zaliwski i Euzebiusz Baj (60 lat w służbie OSP); Marian Piałucha (55); Antoni Walczuk (50); Kazimierz Grzesiewicz, Henryk Kulesza, Hieronim Rumowski, Marcin Szysz i Marek Szysz (40); Krzysztof Chromiec i Jan Warecki (35), Jacek Jakimiuk, Marek Miroński, Wiesław Struk i Piotr Szpura (30) oraz Wojciech Rumowski (25).

 

Na przestrzeni wieku

W przedstawionym rysie historycznym prezes OSP A. Jakimiuk przywołał nazwiska inicjatorów i pierwszych naczelników jednostki. Przypominając, że działalność strażaków to nie tylko walka z żywiołem, wskazywał też na ich zaangażowanie na przestrzeni minionych 100 lat w różnego typu akcje społeczne (np. budowa szkoły i kościoła) oraz życie religijne. – Wszystkie ważne uroczystości w parafii odbywały się przy asyście strażackiej – mówił. Trosce o wyposażenie techniczne i podnoszenie kompetencji załogi (strażacka drużyna sportowa nie miała sobie równych w okolicy!) nieustannie towarzyszyło też podejmowanie działań na rzecz budowania wspólnoty. – Strażacy z OSP Stare Szpaki byli kreatorami życia lokalnej społeczności. Organizowali wycieczki i na każde wezwanie zawsze byli gotowi nieść wsparcie – podkreślił.

W 1987 r. – kiedy naczelnikiem OSP był Mieczysław Miroński – uroczyście otwarto nowo wybudowany Dom Strażaka. Do Szpaków trafił także samochód pożarniczy Star 200. W 1996 r. jednostka została wcielona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a od 1998 r. ma swój sztandar.

W 2011 r. prezesem OSP został M. Miroński, wiceprezesem Andrzej Kudź (obaj odeszli już na wieczną wartę), a naczelnikiem A. Jakimiuk. Nowy zarząd nie zwalniał tempa: dokonano gruntownego remontu wewnątrz budynku strażnicy, zrewitalizowano otoczenie, flota powiększyła się o nowy samochód pożarniczy marki Mercedes-Benz. Sukcesywnie przybywa też sprzętu. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Od 2021 r. funkcję prezesa OSP Stare Szpaki pełni A. Jakimiuk, a naczelnikiem jest Marcin Trociewicz.

Po przybliżeniu 100-letniej działalności jednostki – w hołdzie wdzięczności założycielom i kolejnym pokoleniom kontynuującym dewizę: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – odsłonięto na obiekcie tablicę pamiątkową ufundowaną przez mieszkańców wsi Stare Szpaki.

 

Gratulacje i życzenia

– Wasi przodkowie byli jednymi z pierwszych w Polsce organizatorów OSP – zwrócił się do druhów poseł PiS Krzysztof Tchórzewski. Gratulując organizatorom uroczystości i wszystkim  odznaczonym strażakom, życzył wytrwałości w dalszej pracy dla wspólnego dobra. – Niech odpowiedzialna służba stanie się także powodem osobistej satysfakcji – mówiła przewodnicząca rady powiatu łosickiego Urszula Sadowska.

W imieniu marszałka województwa Adama Struzika i członka zarządu województwa mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej głos zabrał Dariusz Stopa, dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach. Wskazując na piękną historię jednostki i pokolenia ludzi, którzy ją tworzyli, życzył kolejnych jubileuszy, a przede wszystkim ducha służby w niesieniu pomocy innym.

– 100-letnia działalność jednostki to powód do dumy – potwierdził bryg. R. Sałek. Kolejnych dekad prężnej działalności oraz tyle samo powrotów, co wyjazdów życzyli szpakowskim druhom również komendant powiatowy PSP w Łosicach st. bryg. Mariusz Popławski i J. Garucki.

Starosta łosicki Janusz Kobyliński podkreślił, że OSP Stare Szpaki jest zawsze w czołówce, jeśli chodzi o zawody strażackie i gotowość niesienia pomocy. – Niech św. Florian wspiera waszą działalność – dodał, gratulując kolegom druhom jubileuszu, były komendant PSP w Łosicach st. bryg. Sławomir Zaniuk. Życzenia dalszych lat owocnej działalności przekazał również wójt Kazimierz Hawryluk (urząd gminy Stara Kornica wraz z samorządem województwa mazowieckiego byli partnerami przedsięwzięcia).

W imieniu lokalnej społeczności, w tym żon strażaków oraz zespołu Marysieńki, gratulacje druhom przekazały Katarzyna Szymaniuk i Jolanta Grzesiewicz.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu orkiestry dętej. Z jubileuszowym repertuarem wystąpiły także Marysieńki. Zwieńczeniem obchodów był poczęstunek w Domu Strażaka przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Szpakach.

Do życzeń jednostce kolejnych lat na posterunku – w służbie Bogu i na pożytek ludziom – dołącza także nasza redakcja!