Region
Źródło: MSZ
Źródło: MSZ

Powrót do szkoły

W sobotę, 8 października Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie obchodziło 95 rocznicę powstania.

Doniosłe obchody rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną o 11.00 w kościele parafialnym. Nabożeństwo celebrowali księża absolwenci oraz kapłani pracujący niegdyś w szkole. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Cąkała, a homilię wygłosił ks. Andrzej Głasek.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie o 12.30 rozpoczęła się część oficjalna obchodów. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał przewodniczący komitetu organizacyjnego zjazdu Łukasz Bogusz, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości. Wspólnie z absolwentką Hanną Dobrzyńską przedstawili historię szkoły, okraszoną multimedialną prezentacją starych fotografii.

Wspomnień czar

Jako pierwsza wygłosiła przemówienie dyrektor LO Regina Gromoł. – Szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim tworzące ją niezwykłe osoby, a więc dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy i wychowankowie. Dziękuję wszystkim ludziom, którym bliskie jest dobro naszej szkoły – mówiła do zebranych.

Do wydarzeń sprzed niemal pół wieku sięgnęła pamięcią zasłużona dyrektor placówki Antonina Salwa, która pełniła tę funkcję w latach 1961-1983. Dzięki jej zaangażowaniu w roku szkolnym 1963/1964 udało się przenieść liceum do nowego budynku przy ul. Szkolnej. W 1969 r. na skutek wysiłków pani dyrektor szkoła otrzymała imię Joachima Lelewela oraz sztandar.

Bardzo ciepło o A. Salwie, swoim gronie nauczycielskim i absolwentach wypowiadała się Teodora Kobielus, która kierowała szkołą w latach 1983-2007. – Życzę wszystkim nauczycielom, którzy obecnie pracują i których ja już nie znam, żeby ich praca przynosiła jak najlepsze owoce, żeby szkoła swój prestiż w tym środowisku jak najdłużej utrzymywała, żebyście państwo wszyscy się szanowali, jak my kiedyś szanowaliśmy się wzajemnie – mówiła, zwracając się do obecnej kadry.

Wyrazy uznania

Uroczystości jubileuszowe uświetnili swoją obecnością goście, m.in. posłowie Stanisława Prządka i Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, starosta garwoliński Marek Chciałowski, wicestarosta Stefan Gora, przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Jadwiga Kulikowska, burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka, radni powiatowi Piotr Osmólski i Grzegorz Woźniak, prezes Zakładów Mięsnych „Łuków” Ryszard Smolarek. W swoich przemówieniach nie szczędzili słów uznania jubilatce. Gratulacje i podziękowania na ręce dyrektor Gromoł złożyli również przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.

Uroczystości rocznicowe były doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych nauczycieli i pracowników szkoły. Zarząd powiatu garwolińskiego przyznał trzy nagrody pierwszego stopnia, otrzymały je Regina Gromoł, Sylwia Tomaszek i Anetta Dziak. Nagrodę dyrektora odebrali nauczyciele: Bogumiła Włodarczyk, Urszula Kobielus, Anna Kapczyńska, Maria Władzińska i Katarzyna Mucha oraz pracownicy administracji i obsługi: Lucyna Pieńkos, Teresa Chmielarek i Barbara Szostak.

Spotkanie po latach

Jubileusz szkoły to czas powrotu pamięcią do lat minionych. Swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych podzieliło się z uczestnikami uroczystości troje absolwentów: Barbara Maszkiewicz, Zuzanna Czajka i Andrzej Bernacki.

Zwieńczeniem części oficjalnej był program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów „Lelewela” pod kierunkiem Anny Kapczyńskiej. Występ młodzieży dostarczył zgromadzonej publiczności niezapomnianych wzruszeń i refleksji.

Dalsza część uroczystości jubileuszowych przebiegała w budynku liceum. Goście zjedli obiad, zwiedzali szkołę, oglądali wystawy okolicznościowe i kroniki szkolne. Podczas spotkań klasowych wspominali lata młodości. O 19.00 rozpoczął się bal absolwentów. Impreza trwała do białego rana.

Michał Sztelmach