Aktualności
Powstaje centrum wsparcia rodziny

Powstaje centrum wsparcia rodziny

W Białej Podlaskiej powstanie Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych. Projekt zyskał 1,4 mln zł unijnego dofinansowania.

Dzięki temu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzony zostanie punkt konsultacyjno-doradczy ze specjalistycznym poradnictwem dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Przedsięwzięcie zakłada też popularyzację działań asystentów rodziny, form rodzinnej pieczy zastępczej. 

MD