Aktualności
Powstaje PSZOK

Powstaje PSZOK

Od 1 marca przyszłego roku zacznie działać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zlokalizowany będzie w bazie PUK-Serwis przy ul. Brzeskiej 110.

Na liście przyjmowanych przez PSZOK materiałów znajdą się: tekstylia, elektronika, leki i chemikalia, zużyte opony, odpady budowlane oraz zielone, popiół z palenisk domowych. Do punktu mają trafiać także odpady gromadzone w pojemnikach na osiedlach: szkło, plastik, papier i metal. Z PSZOK będą mgli korzystać wyłącznie mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych w granicach miasta. Osoby, które przyniosą odpady, będą musiały udowodnić to, pokazując m.in. dowód osobisty, umowę najmu czy potwierdzenie zapłaty czynszu.

KO