Region
Powstanie domowy szpital

Powstanie domowy szpital

Z myślą o osobach starszych, wymagających stałego nadzoru medycznego powstaje wielowymiarowy projekt zatytułowany „Domowy Szpital”. Jego koszt to 26 mln zł.

– Projekt „Rozwój opieki Długoterminowej i Hospicyjnej «Domowy Szpital» w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” oparliśmy o dotychczasowe zasoby naszego szpitala, ulokowane przy ulicy Warszawskiej. Dzięki życzliwości zarządu województwa lubelskiego na powrót otrzymaliśmy do administracji nieruchomość o powierzchni około 1,5 ha. Znajdzie się tam zakład opiekuńczo-leczniczy oraz zespół opieki paliatywnej na 60 łóżek. Bazą będzie stary oddział chorób zakaźnych oraz oddział ftyzjopulmonologii. W siedzibie przy ul. Warszawskiej znajdzie się także centrum dowodzenia flotą. To właśnie stąd wykwalifikowany personel ma wyjeżdżać do pacjentów przebywających w domach. Zespół będzie miał do dyspozycji 12 samochodów – mówi Joanna Kozłowiec, rzecznik WSS w Białej Podlaskiej.

Teleopieka i szkolenia

Personel będzie świadczył hospicyjną opiekę medyczną dla dzieci i dorosłych. W jej ramach znajdą się m.in. domowa tlenoterapia, rehabilitacja w domu pacjenta, świadczenia pielęgnacyjne i porady lekarskie. Obecnie są one finansowane przez NFZ. Szpital w Białej Podlaskiej posiada umowy, zawarte na tego rodzaju świadczenia. Także funkcjonowanie „Domowego Szpitala” będzie oparte o współpracę z funduszem.

Trzecim elementem projektu ma być teleopieka. Pacjenci „Domowego Szpitala” i ich rodziny dzięki odpowiedniemu sprzętowi technicznemu będą w stałym kontakcie z centrum medycznym. Ostatnia gałąź dotyczy szkoleń. – Uznaliśmy, że w równym stopniu muszą one dotyczyć pracowników szpitala, jak i samych pacjentów. Personelowi, czyli lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, rehabilitantom i technikom, dedykowane będą kursy specjalistyczne, szkolenia, sympozja i konferencje. Naszym przyszłym pacjentom chcemy zaoferować edukację i zajęcia z promocji zdrowia. Planujemy wydać odpowiednie publikacje. Przygotujemy też zajęcia w ramach  Uniwersytetu Medycznego Trzeciego Wieku. Taka forma zadbania o własne zdrowie lub radzenia sobie z chorobą daje na świecie najlepsze rezultaty – wyjaśnia J. Kozłowiec.

Dla wspólnego dobra

Źródłem finansowania projektu będą Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

– Przygotowanie projektu trwało ponad rok i wymagało od naszych pracowników dużo inwencji. Zależało nam na tym, aby planowana opieka medyczna nie była standardowa. Dzięki projektowi pragniemy zaangażować starszych mieszkańców regionu, jak i ich rodziny, do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia. Ocena formalna projektu została zakończona. Mamy już projekt techniczny nowych obiektów i zgodę na ich budowę. Czekamy na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania środków. Wszystko rozstrzygnie się jeszcze tym roku – podkreśla pani rzecznik.

AWAW