Diecezja
Powstanie muzeum

Powstanie muzeum

Miejsce na muzeum już jest, ale trzeba jeszcze wiele wysiłku i funduszy do jego wyposażenia i zabezpieczenia zbiorów. Przed parafią więc kolejne wyzwanie - tłumaczy ks. prałat Bogdan Krawczyk.

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku zakończyła realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku”. – Dzięki projektowi mamy na powrót piękną i odnowioną świątynię oraz jej otoczenie. Nasz kościół parafialny stał się dobrą wizytówką lokalnej społeczności – mówi proboszcz ks. prałat Bogdan Krawczyk, który informuje również, że w ramach projektu powstanie muzeum: „Kock – wielokulturowość religijna”.

Cel: upowszechnienie wartości kulturowych

– Ideą projektu stało się wykorzystanie zabytkowego kościoła parafialnego i jego otoczenia do upowszechniania wartości kulturowych Kocka, który dysponuje atutami w postaci wielokulturowej społeczności, ciekawymi miejscami pamięci korespondującymi z historią Polski – dodaje koordynator projektu Piotr Kasperek.

Szansa na zrealizowanie tego pomysłu pojawiła się w momencie przystąpienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w sierpniu 2009 r. parafia w Kocku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Został on pozytywnie oceniony i ostatecznie w lipcu 2011 r. ksiądz proboszcz podpisał w imieniu parafii umowę.

Dzięki realizacji projektu została odnowiona zabytkowa infrastruktura parafialnej świątyni. Udostępniono społeczeństwu zabytkowe krypty pod prezbiterium kościoła, które z czasem staną się muzeum parafialnym oraz miejscem prezentacji różnokulturowości Kocka. Nowoczesne technologie mają usprawnić także funkcjonowanie parafii. Uruchomiono system monitoringu oraz identyfikacji liczby odwiedzających, stworzono stronę internetową parafii.

To bogactwo nie może być zapomniane

O zakończeniu projektu poinformowano na konferencji prasowej, która odbyła się 9 sierpnia. Spotkanie miało szczególną scenerię – odbyło się w odrestaurowanych podziemiach kościoła, gdzie wkrótce powstanie muzeum. Uczestnicy konferencji mieli możność obejrzenia filmu promującego Kock i ziemię kocką, zrealizowanego w ramach projektu, oraz unikatowych obiektów, które staną się eksponatami muzealnymi. Jego koordynatorem będzie Radosław Babicz, obecnie pracownik kancelarii parafialnej.

Ks. prałat Bogdan Krawczyk mówił o celach, jakie zostały czy zostaną osiągnięte przez realizację projektu: religijnym, historycznym, patriotycznym, kulturowym. – Ta piękna świątynia staje się dla nas prostym zaproszeniem, aby dbać o piękno wewnętrzne, które jest w nas. W świątyni na każdego czeka Bóg. To w spotkaniu z Nim człowiek odkrywa swoje wewnętrzne bogactwo i piękno – zaznaczył ksiądz proboszcz. Podkreślił też wagę aspektu historycznego. – Historia jest dobrym nośnikiem tych wartości, na których może i powinno być zbudowane nasze życie publiczne. Z tego względu odwołujemy się do bogactwa życia wspólnoty katolickiej, żydowskiej i kalwińskiej w Kocku. To bogactwo nie może być zapomniane. W naszym muzeum chcemy je ocalić – tłumaczył. – W czasach potężnej desakralizacji życia ludzkiego warto odbudować świat wartości duchowych. Tam, gdzie jest ocalony świat ducha, zostaje ocalony świat autentycznego człowieczeństwa. Wobec prób zredukowania działalności Kościoła tylko do funkcji sakralnych, nie boimy się podjąć wezwania, aby ocalić od zapomnienia bogactwo kulturowe i historyczne naszej ziemi – podsumował ksiądz proboszcz.

Zgromadzone dotychczas przedmioty, które staną się eksponatami muzeum, zaprezentował ks. Andrzej Sochal. W centrum znajdzie się Pismo Święte, które jednoczy religie związane z Kockiem: wyznanie katolickie, kalwińskie i judaizm. Parafia posiada w swych zbiorach m.in. karty Biblii Leopolity (pierwszy drukowany polski przekład całej Biblii wydany w 1561 r.), medaliki, butelkę z XVIII w. z czasów budowy kościoła. Z pamiątek ocalałych po społeczności żydowskiej, która przed wojną stanowiła większość mieszkańców Kocka, pozostały m.in. zwoje zawierające fragmenty Tory (Pięcioksięgu Mojżesza), tałes, siedmioramienny świecznik, kielich kiduszowy (z nim rozpoczynano świętowanie szabatu).

Jak zaznaczył ks. B. Krawczyk, miejsce na muzeum już jest, ale trzeba jeszcze wiele wysiłku i funduszy do jego wyposażenia i zabezpieczenia zbiorów. Przed parafią więc kolejne wyzwanie.

ANNA WASAK


Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W realizację przedsięwzięcia zaangażowany został urząd miejski, który wykonał główną sieć kanalizacji burzowej na pl. Anny Jabłonowskiej, oraz Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne, które przygotowało materiały dotyczące historii kościoła, parafii i miejscowości. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wynosi 1 mln 676 tys. 104 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych opiewa na 1 mln 588 zł. – Uzyskane dofinansowanie parafia wykorzystała należycie, budując bazę do prezentacji dziedzictwa kulturowego, rozwoju aktywności społeczności lokalnej i edukacji historycznej społeczeństwa – podsumowuje P. Kasperek.