Diecezja
Źródło: XBK
Źródło: XBK

Poza Bogiem nie ma zbawienia

Pod hasłem „Któż jak Bóg” od 12 do 19 marca w parafii pw. św. Józefa w Trąbkach odbywały się jubileuszowe misje święte. Okazją do ich przeprowadzenia była 90 rocznica powstania parafii i 80-lecie budowy świątyni parafialnej.

Misje przeprowadzili o. Antoni Obrzut i o. Stanisław Bożętka ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła, a celem tych szczególnych rekolekcji było umocnienie wiary i ożywienie relacji z Bogiem we wspólnocie parafialnej. Przez osiem dni wierni codziennie gromadzili się na modlitwie i słuchaniu słowa Bożego.

Misje rozpoczęły się Mszą św. we środę, 12 marca. Hymnem do Ducha Świętego zebrani prosili o Jego dary zarówno dla prowadzących, jak i uczestników, aby czas dany przez Pana wydał jak najlepsze owoce – owoce naszego nawrócenia, przemiany naszych serc i naszego życia.

Osiem ważnych dni

Czwartek był dniem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. W kazaniu kapłani przypomnieli o randze tego sakramentu, a jednocześnie zwrócili uwagę na to, że współczesny chrześcijanin bardzo często zapomina o zobowiązaniach wynikających z jego przyjęcia.

Piątkowe rozważania skupiały się wokół grzechu, oddalającego nas od Boga i ludzi. Jezus przyszedł na świat nie po to by nas potępić, ale by nas zbawić. W tym dniu sprawowany był sakrament pokuty, zaś wieczorem odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przemierzając ulice Trąbek, rozważaliśmy wielką miłość Boga. Na zakończenie nabożeństwa w Lipówkach – miejscu, gdzie w 1972 r. w drodze na katechezę zmarł ks. Jan Fulara, ówczesny proboszcz parafii – ustawiony został krzyż.

Sobota poświęcona była osobom chorym i starszym. Podczas Mszy św. udzielony został sakrament namaszczenia. W homilii misjonarze mówili o życiu i zdrowiu jako wielkim darze od Boga. Brak troski o nie jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu. Ojcowie zachęcali byśmy nasze cierpienia łączyli z cierpieniem Chrystusa na krzyżu.

W niedzielę w centrum uwagi była rodzina. Misjonarze mówili o potrzebie wysiłku w budowaniu prawdziwej rodziny wzorowanej na Świętej Rodzinie z Nazaretu. – Dom to nie mury, ale wspólnota serc połączonych miłością na dobre i złe – podkreślił o. Stanisław. Podczas Mszy św. zgromadzeni w kościele małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, a świadkami tej doniosłej chwili były ich dzieci.

W poniedziałkowych rozważaniach poruszony został temat Kościoła jako wspólnoty ludzi, którzy zdążają ku zbawieniu. Stał się on okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za sakrament kapłaństwa oraz kapłanów. Ojcowie zwrócili uwagę na fakt, iż Kościół to wszyscy ochrzczeni. Dlatego wszyscy są odpowiedzialni za Kościół. Po Mszach św. udzielono specjalnego błogosławieństwa dzieciom i kobietom oczekującym narodzin dziecka.

W przedostatnim dniu misji ojcowie przybliżali nam świat aniołów, którego nie widzimy, ale jego istnienia doświadczamy w naszej codzienności. – Aniołowie to nasi najlepsi przyjaciele – podkreślał kaznodzieja.

Oprócz nauk wygłaszanych podczas Mszy św., każdego dnia odbyły się konferencje kierowane do poszczególnych grup: do kobiet, mężczyzn, młodzieży, liturgicznej służby ołtarza, członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kościoła Domowego oraz innych grup działających w parafii.

Dąb, tablice i kamień

W uroczystość św. Józefa, dzień odpustu, o 18.00 została odprawiona uroczysta Msza św. kończąca misje. Pod przewodnictwem ks. prałata Ryszarda Andruszczaka, dziekana garwolińskiego, sprawowali ją: ks. kan. Jan Grochowski – proboszcz parafii, o. Antoni Obrzut – misjonarz, a także księża pochodzący z parafii Trąbki: ks. Zygmunt Proczek, ks. Wojciech Zadrożny, ks. Tomasz Zadrożny, ks. Łukasz Kałaska. Wśród przybyłych gości byli księża z dekanatu garwolińskiego i sąsiednich parafii oraz siostry zakonne pochodzące z parafii.

Po Mszy św. przed kościołem została ustawiona i poświęcona figura św. Michała Archanioła, który wraz ze św. Józefem patronował misjom. Posadzony został również dąb – symbol wzrastania, gdyż tak jak rośnie drzewo, podobnie ma rozwijać się w nas wiara. Na placu przed świątynią stanęły również kamienne tablice, które mają przypominać o Bożych drogowskazach w naszej ziemskiej wędrówce do niebieskiej ojczyzny. Jest też kamień z konturami Polski, a w nich hasło przeżytych Misji „Któż jak Bóg” – unaoczniające, że poza Bogiem nie ma zbawienia. Na frontonie kościoła umieszczono trzy daty: 1924 – powstanie parafii, 1934 – wybudowanie świątyni, 2014 – rok odprawienia misji świętych.

Powierzając się Opatrzności Bożej, ufamy, że przeżyte misje wydadzą wiele dobrych owoców oraz umocnią naszą wiarę i przyjaźń z Panem Bogiem.

KS. BOGDAN KOZŁOWSKI