Aktualności
Pozbądź się azbestu!

Pozbądź się azbestu!

W 2013 r. mieszkańcy Stoczka Łukowskiego będą mogli skorzystać z pomocy finansowej na usuwanie z budynków mieszkalnych i gospodarczych pokryć dachowych zawierających azbest.

Pomoc finansowa w postaci pokrycia kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowo-cementowych jest ograniczona i będzie udzielana do wyczerpania limitu w kolejności wpływu wniosków i dostarczenia kompletu dokumentów. Wnioski w sprawie dofinansowania można składać w urzędzie miasta w Stoczku Łukowskim (pok. 209) do 31 grudnia. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela insp. Grzegorz Pucis, tel. (25) 797-00-36.

 

MLS