Diecezja
Źródło: PODLASIE24
Źródło: PODLASIE24

Pracują i dla chleba, i dla nieba

Jeżeli nie ma Pana Boga w naszym sercu, umyśle, przy naszych rękach, próżny okazuje się nasz trud - mówił w homilii bp Kazimierz Gurda 8 września, podczas uroczystości odpustowych połączonych z dożynkami diecezjalnymi.

Uroczystościom w sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września przewodniczył bp K. Gurda w asyście diecezjalnego duszpasterza rolników ks. kan. Stanisława Chodźki, dziekana dekanatu adamowskiego ks. Tadeusza Lamenta, licznie przybyłych księży i kleryków siedleckiego seminarium. Dożynkowe uroczystości rozpoczęły się od występów przedstawicieli gminy Ułęż, która w tym roku współorganizowała uroczystości. Następnie odbyła się prezentacja wieńców z poszczególnych parafii diecezji. Centralnym punktem uroczystości była Suma o 12.00. W imieniu wszystkich rolników starostowie dożynek Małgorzata i Adam Michowie z Podlodówki w gminie Ułęż, przekazując chleb dożynkowy na ręce biskupa, dziękowali za wsparcie w tym trudnym okresie. - Witajcie w domu Matki - tymi słowami o. Aleksander Pikor, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP i przeor klasztoru ojców karmelitów w Woli Gułowskiej, powitał wszystkich przybyłych na uroczystości.

W homilii bp K. Gurda rozwinął temat dziękczynienia rolników. – Podziękowanie Panu Bogu, które dzisiaj składają, jest zewnętrznym wyrazem wewnętrznego przekonania o pierwszoplanowej roli Boga w zbiorze tegorocznych plonów. Jest to powszechne przekonanie ludzi wierzących w Boga o pierwszeństwie Bożej pomocy we wszystkim, co robią, czemu poświęcają swe siły i swój czas. Bardzo dobrze oddaje to znane powiedzenie oparte na tekście Psalmu 127: „Na nic zda się wstawanie o północy, jeśli nie ma Bożej pomocy”. Jeżeli nie ma Pana Boga w naszym sercu, umyśle, przy naszych rękach, próżny okazuje się nasz trud – zaznaczył biskup. Zauważył, że wprawdzie dzisiaj rolnik ma lepszy sprzęt, sprawniejsze maszyny i czuje się bardziej samodzielny w swojej pracy, jednak nie powinien zapominać o modlitwie powierzenia Bogu tego wszystkiego, co zamierza uczynić, ponieważ wiara w Boga strzeże przed samozadowoleniem i pychą. Mówił, że nawet jeśli plon jest niższy od oczekiwanego, to owoc współpracy Boga i człowieka jest zawsze dobry.

 

Wpatrzeni w Maryję

W dalszej części homilii bp K. Gurda podkreślił nieprzypadkowość składania dziękczynienia w święto Narodzenia NMP i razem z Nią. – Rolnik, i wszyscy, którzy dzisiaj obchodzą swe święto, w sposób szczególny wzoruje się na Maryi, jest mu Ona bliska, patrzy na Nią jak na przewodniczkę w labiryncie różnych zachowań, jakie są mu dzisiaj proponowane, i wie, że jego droga wierności Bogu jest drogą najlepszą – podkreślił. Zapraszając do udziału w diecezjalnych obchodach 25 rocznicy wyniesienia na ołtarze bł. Męczenników z Pratulina, przypomniał, że mieli wiarę Maryi, szli Jej drogą wierności i zaufania do Boga. Ta droga doprowadziła ich do chwały nieba. – Byli rolnikami, pracowali w pocie czoła na ziemi. Doskonale wiedzieli, że owoce ich pracy to nie tylko ich wysiłek, ale przede wszystkim łaska Boża. W świetle wiary wykonywali swoją pracę na roli. Z taką samą wiarą szli do kościoła, stawali w progach świątyni i za nią oddali swe życie – podkreślał pasterz siedleckiego Kościoła, prosząc, by nie zapominać o uczestnictwie Mszy św. w swojej parafii, gdyż to ona uzdalnia do podążania drogą wiary i przekazywania wiary kolejnemu pokoleniu.

Biskup przypomniał też o żołnierzach, którzy 82 lata temu na polach Woli Gułowskiej walczyli z niemieckim najeźdźcą. Wielu z nich było rolnikami lub synami rolników. – Rolnicy zawsze byli gotowi stanąć w obronie tego, co dla każdego narodu jest najważniejsze: ojczyzny – przypomniał.

 

Potrafią się dzielić

– Drodzy rolnicy, stajecie w maryjnym sanktuarium z waszą wiarą w Jezusa Chrystusa. Przynosicie wieńce i kosze dożynkowe pełne pierwocin tegorocznych plonów. To znak waszego oddania i wdzięczności wobec Boga. Nie jest to jakiś zewnętrzny gest powtarzany co roku, o tej porze, ale najgłębszy wyraz wewnętrznego przekonania, ze Bóg jest pierwszy i najważniejszy w waszym życiu. Dziękuję razem z wami Panu Bogu za plony, ale pragnę także podziękować i wam – że troszczycie się o waszą wiarę, że jesteście ludźmi modlitwy i stałymi uczestnikami niedzielnej Mszy św., że przekazujecie wiarę dzieciom, za waszą pracę, trud codzienny, bochen chleba, który z szacunkiem trzymacie w dłoni, by dzielić się nim z innymi. Ten, kto jest blisko Boga, potrafi się dzielić tym, co wypracuje, a rolnik czuje tę prawdę, że pracuje nie tylko dla siebie, ale by inni mieli to, co niezbędne do ziemskiego życia – mówił biskup podkreślając, że na pomoc rolników zawsze mogą liczyć także ci, którzy ucierpieli wskutek różnych kataklizmów.

Na zakończenie Eucharystii bp K. Gurda poświęcił ziarno pod tegoroczny siew. Podziękowania dla rolników były też tematem przesłania Premiera RP, które odczytał poseł Sławomir Skwarek.

LI