Diecezja
Źródło: XMCH
Źródło: XMCH

Prawda krzyża

W piątek, 21 września, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski spotkał się z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół w Michałówce. Był to pierwszy punkt programu wizytacji parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Miętnem.

W pierwszej części biskup nawiązał dialog z dziećmi i młodzieżą zgromadzoną na sali. Punktem wyjścia była postać św. Mateusza, którego liturgiczne wspomnienie przypadało w dniu wizytacji. Bp Kiernikowski przybliżył postać ewangelisty, jego powołanie i misję. W drugiej części nastąpiło spotkanie z gronem pedagogicznym szkoły. Nauczyciele mieli okazję do zadania pytań, które skoncentrowane były wokół wychowania młodego człowieka. Biskup zwrócił także uwagę na rolę współczesnego świata, który pragnie człowieka zniewolić, uzależnić, dając krótkotrwałą przyjemność i satysfakcję, czego skutkiem jest ogromna pustka w życiu. Na koniec spotkania zgromadzeni zostali zaproszeni do czynnego udziału w diecezjalnym programie „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Po wizycie w szkole biskup odwiedził rodzinę mieszkającą na terenie parafii, a także spotkał się z radą parafialną. Następnie miała miejsce prezentacja ruchów i stowarzyszeń działających na terenie parafii.

Aktywność grup parafialnych

Centralnym punktem programu wizytacji była uroczysta Eucharystia, poprzedzona ingresem w asyście księży z dekanatu garwolińskiego. Parafię przedstawił jej proboszcz, ks. Jerzy Janowski. Przypomniał, że działania zmierzające do utworzenia parafii Miętne podjęli ks. prałat Henryk Bujnik i śp. ks. prałat Stanisław Maksymowicz, a samą parafię wraz ze swymi parafianami tworzył ks. Zbigniew Daniluk. Proboszcz przybliżył obraz prac gospodarczych w parafii w ostatnich latach. Zauważył, że nade wszystko cieszy aktywność grup parafialnych: ministrantów, lektorów, służby ołtarza dorosłych, kółek różańcowych, Oazy Rodzin, grupy biblijnej, modlitewnej, charytatywnej, kajakowej, rowerowej, Ruchu Adopcji Dziecka Poczętego, KSM, Dyskusyjnej Grupy Filmowej Mężczyzn, Trupy Teatralnej; jest też AA i mityng otwarty i ostatnio powstałe – Towarzystwo Historyczne. Wskazał, że formacja i integracja parafian dokonuje się przez różnorakie formy, np.: „Czuwanie pod Krzyżem”, Rejonowe Młodzieżowe Dni Wspólnoty, parafiadę, „Wieczory Poezji przy kawie”, pielgrzymki autokarowe, rowerowe, kajakowe, zimowiska narciarskie, wędrówki górskie i inne.

To jest jedyna droga

W katechezie do parafian bp Kiernikowski wyjaśnił, w jaki sposób wspólnota parafialna, która kroczy drogą nawrócenia, może być znakiem jedności we współczesnym świecie. Z kolei w homilii przypomniał, że ta ziemia mocno związana jest z krzyżem. – Ten znak nie wszystkim odpowiadał, ale znaleźli się tacy, którzy wytrwali przy nim do końca. Po współczesnym świecie krąży wiele wiadomości. Ale istnieje jedna wiadomość, niezmienna i wiarygodna, a jest nią prawda krzyża. To właśnie ze względu na człowieka Bóg przyszedł do nas i wydał samego siebie. On nadal jest taki i działa w tych, którzy przyznają się do Jego krzyża. To jest jedyna droga, innej nie ma. Bóg podejmuje nasz krzyż w swoim Synu, aby każdy z nas mógł być razem z Nim. Ta wiadomość rozchodzi się niepostrzeżenie, bez sensacji, ale my wiemy, że ona jest. W ciężkich chwilach, trudnych sytuacjach, człowiek może skorzystać z tej wiadomości – przyjmując logikę krzyża, która w ostatecznym rozrachunku oznacza przyjęcie i obdarowywanie przebaczeniem – nauczał biskup.

Wizytację zakończyło spotkanie z księżmi z dekanatu garwolińskiego.

ks. Michał Chromiński