Rozmowy
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

Prawda o Bożym Narodzeniu

W ewangelicznych opisach narodzenia Jezusa Chrystusa czytamy o nadzwyczajnych zjawiskach: jest niezwykła gwiazda i są zastępy niebieskie wielbiące Boga. Czy tak rzeczywiście wyglądała noc Bożego Narodzenia?

Biblia, jako zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, wyraża prawdę, którą Bóg chce objawiać człowiekowi. Opowiada nam wydarzenia w taki sposób, w jaki Bóg sam chciał je ukazać. Próbując zatem objaśniać poszczególne perykopy Pisma Świętego, w pierwszej kolejności należy zapytać, co dany autor natchniony chciał wyrazić w swym tekście. Jego narracja w Ewangeliach, poza niekanonicznymi apokryfami, jest w przypadku opisu Bożego Narodzenia jedynym źródłem, jakie do nas dotarło. Należy uwzględnić również fakt, że te świadectwa zostały zredagowane kilkadziesiąt lat później. W malowniczy i dość szczegółowy sposób narodzenie Jezusa Chrystusa przedstawiają pierwsza i trzecia Ewangelia (Mt 1,18-25; Łk 2,1-20). Zarówno Mateusz, jak i Łukasz, obok historycznych i geograficznych faktów, skupiają swój przekaz przede wszystkim pod kątem naszej wiary, chcąc ukazać, że oto przychodzi na świat Syn Boży, władca wszechświata, który jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami.

Czy zatem możemy konkretnie wskazać, gdzie i kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Zarówno Mateusz, jak i Łukasz precyzują historyczne fakty narodzenia Zbawiciela. Wiemy, że Jezus urodził się za panowania króla Heroda (Mt 2,1), w czasie gdy wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie (Łk 2,1). ...

Jolanta Krasnowska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł