Aktualności
Prawo jazdy u siebie

Prawo jazdy u siebie

Łukowskie starostwo od dawna zabiegało o utworzenie ośrodka egzaminacyjnego. 25 listopada radni sejmiku województwa lubelskiego podjęli jednogłośną decyzję: w Łukowie powstanie taki ośrodek.

– Rocznie około pięciu tysięcy osób z naszego miasta i okolic jeździ zdawać egzamin na prawo jazdy do Siedlec, a więc do sąsiedniego województwa. A mogą przecież zdawać u siebie – uzasadniał wicestarosta Krzysztof Tymoszuk. Ten argument oraz względy finansowe – pieniądze mieszkańców powiatu łukowskiego nie wypływałyby z terenu województwa – skłaniały radnych sejmiku do głosowania za przyjęciem uchwały.

Zanim to się stało, przeprowadzono konsultacje społeczne. Jedyna negatywna opinia pochodziła z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.

Radny Krzysztof Głuchowski, obecny w czasie obrad i nakłaniający do głosowania „za”, wyjaśnia, że zgodnie z przyjętą jednomyślnie uchwałą wyrażono zgodę na przeprowadzenie w Łukowie egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B – przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. – Teraz potrzebna jest zmiana w statucie organizacyjnym. Ale nie zagraża to całości sprawy. Najprawdopodobniej na początku grudnia sejmik spotka się, by dokonać niezbędnych zmian – dodaje.

Już teraz, na terenie bazy PKS, gdzie ma się znajdować łukowski ośrodek egzaminacyjny, trwają prace. Jak zapewnia K. Głuchowski, formalności powinny zakończyć się wystarczająco szybko, by w przyszłym roku ośrodek mógł rozpocząć działalność.

EW