Aktualności
Prezydent otrzymał absolutorium

Prezydent otrzymał absolutorium

Radni udzielili prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2012 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, ośmiu wstrzymało się od głosu, a dwóch było przeciw.
Na plus zaliczono Wojciechowi Kudelskiemu podejmowanie odważnych decyzji, które są doceniane w skali całego kraju. Natomiast radni Platformy Obywatelskiej, którzy wstrzymali się od głosu, zarzucali prezydentowi m.in. pogarszające się relacje we współtworzonej przez nich koalicji „Zgoda i rozwój”.

KO