Aktualności
Prezydent z absolutorium

Prezydent z absolutorium

Podczas czerwcowej sesji rady miasta Siedlce radni udzielili prezydentowi miasta Wojciechowi Kudelskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie radni koalicji podkreślali, że wydatkowanie środków finansowych odbywało się w sposób racjonalny i efektywny, co przełożyło się na rozwój miasta. Jako dowód przywoływali zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje, w tym m.in.: przebudowę ul. Łukowskiej i Bema, wybudowanie w całości wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Piotrowskiego, kontynuację programu budownictwa komunalnego, oraz przedsięwzięcia służące poprawie bezpieczeństwa ruchu. Z kolei członkowie opozycji zarzucali, że prezydent nie zabiega o głosy wszystkich radnych i nie słucha podpowiedzi dotyczących prowadzenia samorządu. Przestrzegali przed niespójnym i nieprzewidywalnym sposobem zarządzania, który może doprowadzić do sytuacji, w jakiej miasto nie będzie miało szansy na bezpieczny i zrównoważony rozwój. Krytykowali także zaciąganie kolejnych zobowiązań finansowych, które wpływają na generowanie zadłużenia Siedlec. Ostatecznie za udzieleniem absolutorium zagłosowało 17 radnych, sześcioro było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Więcej szczegółów w kolejnym wydaniu „Echa”. 

HAH