Region
Źródło: JAG
Źródło: JAG

Problemy z kasą

Kasy fiskalne większości przedsiębiorców kojarzą się bardzo negatywnie.

Przeciw wprowadzeniu kas fiskalnych najgłośniej protestowali taksówkarze. Teraz ich niechęć do nowych przepisów podzielą osoby wynajmujące mieszkania. Wszystko za sprawą projektu rozporządzenia, który niedawno opublikowano i który najprawdopodobniej wejdzie w życie w listopadzie. W jego myśl podatnicy, którzy wynajmują komuś swoje mieszkania, będą musieli kupić kasę fiskalną albo zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Trochę przepisów

Umowa najmu czy dzierżawy nieruchomości lub pomieszczeń zawarta na czas dłuższy niż rok powinna mieć formę pisemną. Kwestia najmu lokali przed kilkoma laty była przyczyną wielu kontrowersji. Wyjaśnienie stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie zostało opublikowane w „Rzeczpospolitej” z 6 września 1996 r. Zgodnie z nim charakter budynku, w którym mieści się wynajmowany lokal, jest nieistotny. Jeśli podatnik świadczy usługę najmu lub dzierżawy lokalu, to dla potrzeb podatku VAT istotne jest przeznaczenie tego lokalu. Najem lub dzierżawa lokalu będącego własnością podatnika z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe są zwolnione od podatku VAT, bez względu na to, w jakim budynku lokal ten się znajduje. Natomiast najem lokalu na cele inne niż mieszkaniowe (użytkowe), choć nie wynika to literalnie z przepisów dotyczących podatku VAT, jest opodatkowany stawką 22% bez względu na to, czy lokal mieści się w budynku mieszkalnym, czy niemieszkalnym.

Dylematy podatnika

Z momentem wejścia w życie nowych przepisów wynajmujący będzie musiał zakupić kasę fiskalną. Najtańsza kasa to koszt rzędu 1 tys. zł. Niemało, zwłaszcza że osoba wynajmująca komuś mieszkanie będzie używała jej zaledwie raz w miesiącu. Co to oznacza dla tych, którzy mieszkania wynajmują? Zapewne wzrost comiesięcznej opłaty, i to niemały. – Jeśli faktycznie będę zmuszona zakupić kasę, po prostu doliczę to moim lokatorom – mówi pani Joanna, która wynajmuje kawalerkę w Białej Podlaskiej i co miesiąc odprowadza za to podatki. – Nie zarabiam na tym wynajmie takich kokosów, żeby dokładać na kasę. Miesięcznie na czysto zostaje mi 150 zł. Może po prostu będę wynajmować na lewo, jak robi to większość osób? – dodaje z rozgoryczeniem.

My takiego rozwiązania nie polecamy i trzymamy kciuki, by rząd znalazł lepsze rozwiązanie.


3 PYTANIA

KAMILA MICHAŁOWSKA, KANCELARIA ARS

Czy powinniśmy płacić podatki, wynajmując komuś mieszkanie?

Generalnie usługi najmu, dzierżawy i usługi o podobnym charakterze, jeżeli są świadczone ze spełnieniem warunków określonych w art. 5. ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem według stawki 22%. Ta jednak zasada ma kilka wyjątków.

Jakich?

Jednym z nich jest zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług. Podmiot ustawowo zwolniony od VAT jest jednak zobowiązany sumować przychody osiągane z tytułu najmu z innymi dochodami osiąganymi ze swojej działalności, jeśli oczywiście takową prowadzi. Zgodnie z ustawą obowiązek podatkowy powstaje bowiem z chwilą, gdy łączna wartość sprzedaży w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 80 tys. zł. Wówczas zwolnienie podmiotowe traci moc, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Innym wyjątkiem są zwolnienia przedmiotowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Obecne rozporządzenie obowiązuje do 30 czerwca 2008 r. Warto jednak pamiętać, że część zwolnień ma wygasnąć od września 2008 r. Jeśli Minister Finansów nie wydałby nowego rozporządzenia, to wszyscy musieliby stosować kasy rejestrujące.

JAG