Region
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Profesorskie segmenty

Miasto sprzeda Akademii Podlaskiej działki przy ul. Piaski Zamiejskie. Na pozyskanych terenach uczelnia chce zbudować mieszkania dla swoich pracowników naukowych.

Zgodę na transakcję udzielili radni podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 października. Zakup ma odbyć się w trybie bezprzetargowym i z bonifikatą w wysokości 99% wartości terenu stanowiącego własność miasta. W zamian za to Akademia Podlaska zgodziła się na zwrócenie dokonanej wcześniej darowizny nieruchomości położonej przy ul. Kazimierzowskiej o powierzchni prawie 2 ha. Teren ten ma być przeznaczony pod budowę siedziby Sądu Rejonowego.

Na sprzedaży terenu w trybie bezprzetargowym zezwalają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które umożliwiają zbycie terenu na takich warunkach m.in. osobom prawnym, które prowadzą działalność naukową, badawczo-rozwojową na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Zapis ten, jeszcze przed głosowaniem nad projektem uchwały, wzbudził zastrzeżenia niektórych radnych, którzy zwracali uwagę, że uczelnia prowadzi jednak działalność zarobkową, przyjmując studentów na płatne studia. Przekonywali też, że lepiej byłoby przeznaczyć zakupiony teren na cele dydaktyczne niż budownicze. Argumenty oponentów odpierał przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobijański, który wyjaśniał, że jeśli uczelnia chce zrealizować uniwersyteckie aspiracje, musi pozyskać wykładowców, gwarantując im bazę mieszkaniową. Obecnie, zdaniem M. Dobijańskiego, Akademia nie jest w stanie zapewnić im godziwych warunków zakwaterowania.

Po udzieleniu bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości, a doliczając podatek VAT, działki o powierzchni prawie 1,4 ha zostaną sprzedane uczelni za 14,8 tys. zł.

Kinga Ochnio